miercuri, 23 aprilie 2008

OUG 43/2008 privind acordarea tichetelor cadou

Ordonanta de urgenta nr. 43/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 308 din 21/04/2008 Guvernul Romaniei Luand in considerare faptul ca in bugetele unor ordonatori principali de credite aprobate pe anul 2008 sunt prevazute sume pentru acordarea tichetelor cadou, in vederea evitarii situatiilor de discriminare ce s-ar crea ca urmare a sistarii acordarii tichetelor cadou personalului din sistemul bugetar comparativ cu personalul din sectorui economic, care beneficiaza de acest drept, tinand seama de faptul ca de la interdictia de achizitionare a imobilelor nu au fost exceptate monumentele istorice pentru care statul si autoritatile publice locale au drept de preemptiune la achizitia acestora, potrivit art. 4 alin. (4) si (8) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, si imobilele care se achizitioneaza in vederea pastrarii patrimoniului cultural national, in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. Articol unicOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. La articolul 2 alineatul (2), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c1), cu urmatorul cuprins: "c1) imobilele care intra sub incidenta art. 4 alin. (4) si (8) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, si imobilele care se achizitioneaza in vederea pastrarii patrimoniului cultural national;".
2. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 24. — (1) Ordonatorii de credite ai autoritatilor si institutiilor publice ale administratiei publice centrale, indiferent de modul de finantare, acorda tichete cadou, in baza Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa, cu modificarile ulterioare, in cadrul limitei fondurilor care se aproba prin bugetul propriu. (2) Ordonatorii de credite ai bugetelor locale si ai institutiilor si serviciilor publice de subordonare locala pot acorda tichete cadou, potrivit prevederilor Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare, din bugetele acestora, in limita veniturilor proprii incasate."