vineri, 18 iunie 2010

TITULARIZARE 2010Potrivit Inspectoratului Şcolar Argeş, până la 25 iunie se înregistrează, la centrele stabilite pentru concurs, cererile pentru înscriere la concurs, continuitate pentru detaşare la cerere şi detaşare la cerere prin concurs specific, înscriere la repartizare a suplinitorilor cu post redus, continuitate la suplinire, suplinire în baza notelor obţinute la concursul naţional din iulie 2008 şi/sau la concursul din 15 iulie 2009 (să fie cel puţin nota 5,00).
Cadrele didactice care doresc detaşare prin concurs specific (pe bază de punctaj) se vor adresa mai întâi Compartimentului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean pentru calculul punctajului conform anexei nr. 2 din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. Cererile-tip se ridică de la Casa Corpului Didactic Argeş.
Centrele de examen au fost stabilite în Piteşti, după cum urmează:
-la Grupul Şcolar „Astra” se organizează concurs pentru disciplinele religie, educaţie fizică şi sport, filozofie/logică/psihologie/sociologie, discipline tehnice, arte şi învăţământ special
-la Colegiul Naţional Liceal „Zinca Golescu”, pentru educatoare, învăţători şi limbi moderne
-la Colegiul Naţional „I.C. Brătianu”, pentru biologie, chimie, fizică, geografie, matematică, informatică, istorie şi limba şi literatura română.