duminică, 9 august 2009

1978 de candidaţi vor da bacalaureatul în cea de a doua sesiune


În sesiunea august - septembrie 2009, s-au înscris pentru susţinerea bacalaureatului 1978 de candidaţi din întreg judeţul. Aceştia aparţin promoţiei 2009 şi promoţiei anterioare. Cei mai mulţi înscrişi au fost pentru învăţământul la zi, şi anume 1473 de candidaţi, restul de 134, la seral şi 362 de candidaţi la frecvenţă redusă. Examenul va începe pe 17 august, cu proba de limba română şi se va încheia pe 3 septembrie, când se vor afişa rezultatele finale. În funcţie de centrele de examene, lista dispunerii candidaţilor la sesiunea din toamnă a BAC-ului este următoarea:
- Colegiul Tehnic Câmpulung - 206 candidaţi;
- Liceul Teoretic Costeşti - 204;
- Grupul Şcolar Forestier Curtea de Argeş - 333 de candidaţi;
- Grupul Şcolar Agricol Mărăcineni - 307 de înscrişi;
- Grupul Şcolar „Astra“ Piteşti - 314 candidaţi;
- Grupul Şcolar Industrializarea Lemnului Piteşti - 361 de candidaţi;
- Grupul Şcolar de Industrie Uşoară „Armand Călinescu“ Piteşti - 253 de înscrişi.
_____________________________________
BACALAUREAT SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE 2009


1. CENTRUL DE EXAMEN:

Grupul Şcolar Industrializarea Lemnului, Piteşti

UNITĂŢI ŞCOLARE ARONDATE:

Grupul Şcolar Industrializarea Lemnului, Piteşti

Grupul Şcolar Construcţii de Maşini „Dacia” Piteşti

Grup Şcolar Industrial de Construcţii nr. 2 Piteşti

2. CENTRUL DE EXAMEN:

Grupul Şcolar „Astra”, Piteşti

UNITĂŢI ŞCOLARE ARONDATE:

Grupul Şcolar „Astra”, Piteşti

Grupul Şcolar “Mihai Viteazul”Piteşti

Grupul Şcolar „Dimitrie Dima”, Piteşti

3. CENTRUL DE EXAMEN:

Grupul Şcolar de Industrie Uşoară “Armand Călinescu” Piteşti

UNITĂŢI ŞCOLARE ARONDATE:

Colegiul Economic “Maria Teiuleanu” Piteşti

Colegiul Naţional „I.C.Brătianu”Piteşti

Grupul Şcolar “Ion Cantacuzino” Piteşti

Liceul cu Program Sportiv Piteşti

Liceul Tehnic pentru Protecţia Mediului Piteşti

Liceul Teologic Penticostal ELIM Piteşti

Liceul Teoretic “Ion Mihalache” Topoloveni

Grup Şcolar de Industrie Uşoară “Armand Călinescu” Piteşti

Grupul Şcolar „I.G.Duca”Vedea

Grupul Şcolar de Chimie Industrială Piteşti

Colegiul N. „ Al. Odobescu” Piteşti

Liceul Teoretic „Ion Barbu” Piteşti

4. CENTRUL DE EXAMEN:

Colegiul Tehnic Câmpulung

UNITĂŢI ŞCOLARE ARONDATE:

Colegiul Tehnic Câmpulung

Colegiul Pedagogic „Carol I” Câmpulung

Grupul Şcolar Tehnologic Câmpulung

Liceul Teoretic „Dan Barbilian” Câmpulung

Grupul Şcolar Forestier Rucăr

Liceul Naţional cu Program de Atletism Câmpulung

Colegiul Naţional „Dinicu Golescu” Câmpulung

Grupul Şcolar “I.C. Petrescu “ Stâlpeni

Seminarul Teologic Ortodox “Justin Patriarhul” Câmpulung

5. CENTRUL DE EXAMEN:

Grup Şcolar Forestier Curtea de Argeş

UNITĂŢI ŞCOLARE ARONDATE:

Grupul Şcolar Forestier Curtea de Argeş

Colegiul Naţional “Vlaicu Vodă” Curtea de Argeş

Grupul Şcolar „Ferdinand I” Curtea de Argeş

Grup Şcolar Agricol “C. Dobrescu” Curtea de Argeş

Grupul Şcolar Auto Curtea de Argeş

Grupul Şcolar Corbeni

Grupul Şcolar Domneşti

Seminarul Teologic Ortodox “Neagoe Vodă” Curtea de Argeş

6. CENTRUL DE EXAMEN:

Grup Şcolar Agricol Mărăcineni

UNITĂŢI ŞCOLARE ARONDATE:

Grup Şcolar Agricol Mărăcineni

Liceul Teoretic “I. Zamfirescu” Mioveni

Grupul Şcolar Construcţii de Maşini Colibaşi

Grupul Şcolar Ştefăneşti

7. CENTRUL DE EXAMEN:

Liceul Teoretic Costeşti

UNITĂŢI ŞCOLARE ARONDATE:

Liceul Teoretic Costeşti

Grupul Şcolar Mozăceni

Grupul Şcolar Agricol Costeşti

Detalii inscriere Candidati Sesiunea a II-a Bacalaureat 2009


* EXAMEN de CORIGENŢĂ pentru clasele terminale de liceu, clasa a X-a scoală de arte si meserii, anul de completare, 5 - 6 august 2009


* Elevii din clasele terminale de liceu, care au susţinut si promovat examenul de corigenţă, se pot înscrie pentru examenul de bacalaureat, sesiunea august 2009, în data de 13 august 2009.
* pentru candidaţii din anii precedenţi si pentru candidaţii din seria curentă, în cazul celei de a doua sesiuni, înscrierea se face de către secretariatul unităţii din centrul de examen la care este arondată unitatea scolară pe care candidaţii au absolvit-o, pe baza actelor prezentate de acestia (certificat de nastere si, după caz, de căsătorie, un act de identitate, foaia matricolă, adeverinţă cu notele la probele pentru care solicită recunoasterea notelor).
* Elevii claselor terminale de liceu, ai claselor a X-a, scoală de arte si meserii si elevii anului de completare, care au promovat examenele de corigenţă în sesiunea august 2009, se pot înscrie la examenul de certificare a competenţelor profesionale, sesiunea august 2009.


* Elevii corigenţi din clasele terminale de gimnaziu, liceu si învăţământ profesional, care nu pot participa la sesiunea de corigenţe stabilită pentru aceste clase în luna august, se pot înscrie la sesiunea generală de corigenţe, din 31 august - 4 septembrie 2009. Elevii corigenţi din clasele terminale de gimnaziu, liceu si învăţământ profesional, care s-au prezentat la sesiunea de corigenţe pentru aceste clase din luna august si nu au promovat examenul de corigenţă, vor fi declaraţi repetenţi si nu mai au dreptul să se prezinte la sesiunea din 31 august - 4 septembrie 2009.

CALENDARUL examenului de bacalaureat – 2009

conform Anexei 1 la Ordinul nr. 5168/ 29.VIII.2008, privind aprobarea calendarului si a metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat -2009

Sesiunea august – septembrie 2009

13 - 17 iulie 2009 Ø Înscrierea candidaţilor

17 august 2009 Ø Limba si literatura română – proba A – proba orală

18 august 2009 Ø Limba si literatura maternă – proba C – proba orală

19 august 2009 Ø Limba si literatura modernă – proba B – proba orală

20 august 2009 Ø Limba si literatura română – proba A – proba scrisă

21 august 2009 Ø Limba si literatura maternă – proba C – proba scrisă

24 august 2009 Ø Proba obligatorie a profilului – proba D – proba scrisă

25 august 2009 Ø O probă la alegere din aria curriculară corespunzătoare specializării – proba E – probă scrisă sau practică

26 august 2009 Ø O probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare corespunzătoare specializării – proba F – probă scrisă sau practică

28 august 2009 Ø Afisarea rezultatelor (până la orele 16:00) si depunerea contestaţiilor (orele 16:00 – 20:00)

30 august – 2 septembrie 2009 Ø Rezolvarea contestaţiilor

3 septembrie 2009 Ø Afisarea rezultatelor finale