marți, 28 decembrie 2010

A doua sansa in educatie


Patru biserici muscelene: Valea Popii, Hârtieşti, Nămăeşti şi Poieniţa sunt implicate într-un program prin care se încearcă stoparea abandonului şcolar. Proiectul, derulat prin Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului are ca scop dezvoltarea unor comportamente şi atitudini pozitive faţă de şcoală şi semeni pentru copiii din mediul rural şi urban, cu vârste cuprinse între 5 şi 14 ani, aceştia fiind asistaţi în însuşirea educaţiei morale de bază, în dezvoltarea motivaţiei necesare rămânerii în şcoală prin intermediul participării la "şcoala de duminică", la concursuri şi la tabere de creaţie.

Preoţii de la cele 4 biserici, alături de alţi peste 1200 de preoţi din ţară sunt implicaţi în programul ce se încadrează în linia de finanţare a proiectelor strategice nr. 61, "A doua şansă în educaţie", axa prioritară 2, domeniul major de intervenţie 2.2., "Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii". Proiectul a debutat în septembrie 2009 şi se va desfăşura pe o perioadă de 34 de luni.