duminică, 1 noiembrie 2009

ECHIPA ISJ


Inspector General Adjunct-Cătălina Dumitraşcu,răspunde de compartimentul Management educaţional şi dezvoltare instituţională
Inspector General Adjunct, Liliana Roşescu Management educaţional şi evaluare instituţională, Managementul resurselor umane
Gheorghe Dincă, Religie
Liliana Perianu (Management educaţional, proiecte şi programe comunitare)
Steluţa Popescu (Management educaţional şi activitate educativă formală şi nonformală)
Marioara Tudor (Formarea continuă şi management resurse umane)
Georgeta Ion (Discipline tehnice)
Sorela Grînea (Parteneriate educaţionale şi comunicare instituţională)
Eugenia Zgreabăn (Limba şi literatura română şi limba latină)
Marius Ivanovici (Arte şi învăţământ particular)
Octavian Stroe (Matematică)
Mihai Păunescu (Educaţie fizică şi sport)
Raluca Soroceanu (Geografie)
Adriana Ancu (Fizică, Chimie)
Dragoş Dinculescu (Evaluare instituţională, politici de personal)
Maria Stoica (Învăţământ special şi minorităţi naţionale)
Elena Ciobanu (Dezvoltare instituţională şi politici de personal)
Aurel Dobrin (Limbi moderne)
Romulus Simion (Istorie şi socio-umane)
Nicolae Manolescu (Învăţământ primar)
Iulia Bănică (Învăţământ preşcolar)
Iuliana Ioniţă (Informatică).
Organigrama inspectoratului, reorganizată în conformitate cu ordinele ministerului de resort, cuprinde în anul şcolar în curs 40 de posturi, cu şase mai puţine faţă de anul trecut, 23 dintre ele fiind didactice, 17 nedidactice.