miercuri, 3 februarie 2010

Liceul Dan Barbilian din Campulung pe cale de comasare

Inspectoratul Scolar Arges a terminat de realizat, dupã negocieri cu majoritatea celor implicati,(dar mai putin cu Federatia Parintilor ARGES, dar poate ca parintii ca beneficiari indirecti ai servicilor educationale nu reprezinta un partener) planul de sco­la­rizare pentru anul viitor. În premierã, o unita­te de nivel liceal, Colegiul Dan Barbilian, din Cîmpulung, nu va primi elevi de clasa a IX-a, fiind primul pas spre desfiintarea acesteia. Si alte unitãti scolare din judet vor fi comasate, ca mãsurã organizatoricã în urma cã­reia va fi redus numãrul de posturi pentru directori, iar în alte locuri, unde sînt mult prea putini copii, s-a proce­dat si la comasarea efectivã a scolilor, precum si la desfi­intarea unor corpuri de clãdiri.

Cazul Liceului Dan Barbilian se datoreazã, în principal, scãderii numãrului de absolvenți de clasa a VIII-a care vor intra, în acest an, la liceu. Potrivit statisticii ISJ, în 2010, diferenta dintre cei ce terminã clasa a XII-a si cei care intrã într-a IX-a este de 10 clase, iar, prin faptul cã în toamnã clasele vor fi formate la un minim de 30 de elevi, numãrul acestora se va mai reduce cu încã 15, rezultînd un total de 25 clase mai puțin decît în anul școlar actual. Reducerea fost fãcutã în toate liceele județului, cu precãdere, însã, în Cîmpulung, unde bazinul demografic nu mai susține cele șase licee din zonã. „Ar fi fost ușor din partea noastrã sã lãsãm lucrurile sã decurgã natural, dînd la fel de multe clase liceelor mari, în acest fel cele de la coadã rãmînînd, practic, fãrã elevi și ajungînd sã se autodesființeze, dar am preferat sã facem lucrurile treptat. Astfel, vom avea un total de 215 clase, dintre care 130 la grupurile școlare, 72 la liceele teoretice și 13 la cele vocaționale, adicã artã, sport ori seminarii teologice“, a declarat, ieri, inspectorul școlar general. O altã direcție de acțiune în elaborarea acestui plan de școlarizare a fost, potrivit conducerii ISJ, specializarea grupurilor școlare pe un anumit profil, evitîndu-se aprobarea organizãrii claselor de a XI-a pe profiluri care nu sînt specifice respectivului grup școlar, cum ar fi Economic, la Liceul Agricol. De asemenea, pentru anul școlar 2010 - 2011, au fost aprobate doar patru clase de seral, numai pentru continuarea rutei progresive în cazul elevilor de a XII-a, și doar patru clase de frecvențã redusã, la liceele teoretice.