sâmbătă, 7 februarie 2009

Concurs naţional de poezie la PiteştiCasa de Cultură a Studenţilor Piteşti, în colaborare cu cenaclul studenţesc „Juventus“, organizează cea de-a V-a ediţie a Concursului Naţional Studenţesc de poezie „Juventus“ 2009. Pot participa studenţi sau masteranzi, indiferent de vârstă sau profilul facultăţii, sau membrii ai cenaclurilor studenţeşti de pe lângă Casele Studenţilor, din toată ţara. Participanţii vor trimite 5 poezii dactilografiate, un CV literar, dovada calităţii de student sau masterand precum şi o dischetă sau CD cu cele 5 poezii prezentate în concurs. Juriul va fi prezidat de către Jean Dumitraşcu ca director al revistei Argeş şi membru USR (Uniunea Scriitorilor Români), alături de directorul Casei de Cultură a Studenţilor Piteşti, scriitorul Cristian Melesteu, poeta Alora Şerb, profesorul Gheorghe Dobre, poetul Alexandru Marchidan şi profesorul Adrian Sămărescu, care va acorda cinci premii în bani şi cărţi. Creaţiile câştigătoare vor fi mediatizate în presa argeşeană, câştigătorii urmând a fi invitaţi şi la „Reuniunea Naţională a Cenaclurilor Literare Studenţeşti“, ce va avea loc în luna iulie. Studenţii care doresc să participe la acest concurs îşi pot depune creaţiile la CCS Piteşti, strada Panselelor nr. 2, până la data de 28 februarie.

Concursul Naţional Studenţesc de poezie "JUVENTUS", Pitesti
Autoritatea Naţională de Tineret şi Agenţia pentru Sprijinirea Studenţilor prin:

Casa de Cultură a Studenţilor Piteşti în colaborare cu cenaclul studenţesc "Juventus" organizează cea de-a IV-a ediţie a Concursului Naţional Studenţesc de poezie "JUVENTUS".
Pot participa studenţi sau masteranzi indiferent de vârstă sau profilul facultăţii, sau mebrii ai cenaclurilor studenţeşti de pe lângă Casele Studenţilor. Calitatea de student sau masterand se dovedeşte cu o copie după carnetul sau legitimaţia de student.
Participanţii vor trimite 5 poezii dactilografiate, un CV literar, dovada calităţii de student sau masterand precum şi o disketă sau CD cu cele 5 poezii prezentate în concurs.
Juriul, prezidat de Jean Dumitraşcu, membru USR, director revista Argeş, va acorda cinci premii după cum urmează:
I - 500 lei, II- 300 lei, III- 150 lei si 2 menţiuni, fiecare 100 lei. Creaţiile câştigătoare vor fi mediatizate în presa argeşeană, câştigătorii urmând a fi invitaţi şi la "Reuniunea Naţională a Cenaclurilor Literare Studenţeşti", ce va avea loc în luna mai la Piteşti. Funcţie şi de calitatea poeziilor participante, primii 15 clasaţi vor fi publicaţi într-un volum colectiv.
Adresa pe care vor fi trimise creaţiile este: CASA DE CULTURĂ A STUDENŢILOR PITEŞTI, STR. PANSELELOR NR. 2, PITEŞTI, JUD. ARGEŞ. Termenul limită de primire a lucrărilor este 28 martie 2008 (data poştei).
rel suplimentare: tel. 0767805058-referent CCS prof. Gh. Dobre