marți, 30 decembrie 2008

A aparut Ordinul 6319 privind echivalarea unor activitati in credete pretransferabile

ORDIN

privind echivalarea în credite profesionale transferabile a unor activităţi de perfecţionare/ formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, prevăzute în Legea 128/ 1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Ministrul Educaţiei , Cercetării şi Tineretului
emite prezentul ordin:Art.1. Se aprobă echivalarea în credite profesionale transferabile a următoarelor forme de perfecţionare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, sau de alte instituţii în parteneriat cu MECT:
a) Sesiuni metodico-ştiinţifice de comunicări,
b) Simpozioane și schimburi de experiență pe probleme de specialitate și psihopedagogice,
c) Instruiri (periodice) de informare ştiinţifică de specialitate/în domeniul ştiinţelor educaţiei/ pe probleme prioritare în educaţie,
d) Instruiri pe probleme de management pentru personalul de conducere, îndrumare şi control.

Art.2. Se aprobă procedura privind echivalarea în credite profesionale transferabile a activităților de perfecționare/formare continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, conform Anexei 1, parte integrantă a prezentului ordin;

Art.3. Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar trebuie să acumuleze, la intervale de 5 ani, minimum 90 de credite profesionale transferabile. Acestea se obţin prin parcurgerea programelor de formare continuă acreditate de CNFP, conform prevederilor articolului nr.12, din OMEdC nr.4611/2005 sau după cum urmează:
a) 45 de credite profesionale transferabile prin parcurgerea unor programe de formare continuă din categoriile1 şi 3 precizate în art.11 din OMEdC nr.4611/2005,
b) 20 de credite profesionale transferabile prin parcurgerea unor programe de formare continuă din categoriile 2 şi 4 precizate în art.11 din OMEdC nr. 4611/ 2005,
c) 25 de credite profesionale transferabile din participarea la formele de organizare a perfecţionării cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, prevăzute la art.1.

Art.4. Se aprobă numărul de credite profesionale transferabile pentru echivalarea activităţilor de perfecţionare/ formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, conform Anexei 2, parte integrantă a prezentului ordin;

Art.5. Certificatul de echivalare în credite profesionale transferabile a activităţilor de perfecţionare/formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar este prevăzut în Anexa 3, parte integrantă a prezentului ordin.

Art.6. Direcţia Generală Managementul Resurselor Umane din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi casele corpului didactic vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.MINISTRU
ANTON ANTON

Anexele la prezentul ordin aici.