marți, 3 iunie 2008

Alocatia neridicatã timp de 3 luni se pierde

Pãrintii care nu încaseazã timp de trei luni alocaþia copiilor riscã sã rãmînã fãrã
acesti bani. Alocatia va fi suspendatã, iar pentru a o primi din nou, pãrintii trebuie sã facã cerere. Mãsura a fost luatã printr-o hotãrîre de Guvern în care se mai stabileste cã tinerii care au împlinit vîrsta de 18 ani si repetã anul scolar nu beneficiazã de alocaþie. Exceptie de la aceastã regulã fac elevii care repetã studiile din motive de sãnãtate, lucru dovedit cu certificat medical. Alocatia i se plãteste reprezentantului legal al copilului, iar dupã împlinirea vîrstei de 14 ani, plata se poate face direct titularului, cu încuviintarea reprezentantului legal.