joi, 19 iunie 2008

Modificarea datei examenului de definitivat

Ca urmare a solicitarii mai multor membri de sindicat, prin care ni s-a semnalat faptul ca proba de specialitate si metodica la examenul de definitivat coincidea cu cea a examenului de suplinire(22 august), am solicitat DPPD Pitesti sa mute data examenului de definitivat.Ca urmare va informam planificarea examenului de definitivat în sesiunea august 2008:
1. Pedagogie si elemente de psihologie – examen scris – 19. 08.2008 – ora 10
2. Specialitate si metodica – examen scris – 23.08.2008 – ora 10
3. Specialitate si metodica – examen oral – 24.08.2008
Pentru participarea la examenele pentru obtinerea definitivarii în învatamant toti candidatii trebuie sa achite, pana la sustinerea primei probe de examen, o taxa de 104 lei (52 lei – taxa de înscriere + 52 lei – taxa de înmatriculare).
Cheltuielile pentru evaluarea candidatilor sunt suportate prin subventie de stat, acestia trebuind sa depuna o cerere si cu copia de pe chitanta la unitatea scolara pentru decontare.
D.P.P.P organizeaza cursuri de pregatire pentru definitivat si gradul didactic II, care se vor desfasura in perioada 09.07. 2008 – 15.07.2008.Taxa de participare la aceste cursuri este de 70 RON pentru cursurile de psihopedagogie si 70 RON pentru cursurile de specialitate.Pentru pregatirea de specialitate este necesara formarea unei grupe de minim 20 de cursanti.