miercuri, 11 iunie 2008

Zilele Colegiului IC BRATIANU Pitesti

Colegiul Naþional I. C. Brãtianu, cea mai veche institutie din Arges, serbeazã împlinirea celor 142 de ani printr-o serie de actiuni culturale. Anul acesta, actiunile dedicate zilelor colegiului au început pe 5 iunie, cu numeroase referate, proiecte si comunicãri ale elevilor: Noi si viitorul, Noutãti în domeniul IT, Învãtarea chimiei prin rezolvãri si formulatori de programe, Sahul în C. N. I.C.
Brãtianu si în Arges si prezentãri de costume si tradiþii populare românesti.A avut loc o prezentare de DVD-uri si CD-uri, care au obtinut premii la concursul national e- LITERA, urmatã de prezentarea cãrtii La belle de la nuit, a profesoarei Mona
Vâlceanu. Dupã masã, s-a þinut întrunirea Din istoria C. N. I. C.Brãtianu- dialog între generatii, unde era asteptat si fostul presedinte Emil Constantinescu, absolvent al colegiului. Întrunirea a fost initiatã de dna profesoarã Cucu Gheorghita: „Vrem sã facem un eveniment cultural de amploare din aceastã serbare, deoarece liceul a dat personalitãti grele în cultura româneascã. Este de ajuns sã spun Vladimir Streinu, Dan Barbilian, George Vâlsan si multi altii. Astãzi
ne-au împãrtãsit din amintirile lor Lucian Iliescu, fost director al colegiului timp de 21 de ani, prof. Eduard Menasian, Vasile Ghitescu,etc. Actiunile continuã cu expozitii florare, de minerale si roci si de fotografie si se încheie joi, ora 11.00, printr-un spectacol la Teatrul Al. Davila.