sâmbătă, 21 iunie 2008

Profesorii din Arges se pregatesc de greva

Adrian Voica, liderul Sindicatului Muntenia, spune cã personalul didactic din Arges este nemultumit cã Inspectoratul Scolar Arges nu a început negocierea contractului colectiv de muncã.
În luna noiembrie 2007, la nivel national, între sindicatele reprezentative din învãtãmînt si Ministerul Educatiei si Cercetãrii s-a încheiat un nou contract colectiv de muncã. In Arges nu s-au început negocierile pentru un nou contract colectiv de muncã. Din cauza acestui lucru,Sindicatul Muntenia al profesorilor din Arges se pregãteste de noi proteste. Mai multe amãnunte aflati din interviul acordat Societãtii argesene de liderul de sindicat prof.Adrian Voica.
-De ce este nevoie ca la ora actualã sã negociati un nou contract colectiv de muncã?
- Datoritã cîstigurilor pe care le-am avut în instantã cu privire la obtinerea unor drepturi salariale,considerãm cã toate aceste lucruri benefice trebuie sã se regãseascã în contractul colectiv de muncã. La nivelul municipiului Bucuresti, s-a negociat acest contract si colegii nostri au reusit sã cuprindã în plus fatã de prevederile contractului national anumite drepturi pentru personalul din învãtãmînt.
-La ce vã referiti, concret?
- Obtinerea unei zile libere cu ocazia Zilei Naþionale a Educatiei, de pe 5 iunie. Obtinerea a douã salarii la nasterea unui copil pentru cadrul didactic respectiv, în contractul national se prevede doar unul. Legea spune cã la nivel local se poate negocia în plus fatã de contractul national, care reprezintã doar un schelet de bazã pe care se pot construi anumite drepturi suplimentare. Apoi vorbim de posibilitatea de a obtine prima de vacanþã, deoarece personalul din învãþãmînt nu a beneficiat niciodatã de acest drept prevãzut în legislaþia româneascã. Trebuie sã reamintim cã alte categorii socio-profesionale si-au cîstigat dreptul de primã de vacantã pe perioada 2001-2008.
-Faptul cã toate aceste drepturi nu v-au fost încã acordate a creat nemultumiri. Ce va urma?
- Faptul cã se tergiverseazã atît de mult încheierea acestui contract au apãrut si nemultumirile noastre.Luni cred cã va fi ziua limitã cu privire la acest aspect si dacã nici pînã luni nu se va trece la negocierea unui contract colectiv de muncã, Sindicatul Muntenia este decis sã declanseze conflictul de interese la nivelul judetului Arges. În continuare rãmîn probleme în ceea ce priveste salarizarea si nu înteleg de ce, dupã atîtea procese, Ministerul Educaþiei si Cercetãrii continuã sã rãmînã într-o pozitie care nu este deloc onorabilã, în sensul cã nu dispune plata corectã a salariilor pentru personalul didactic si cel auxiliar.
-Domnule Voica, as vrea sã fiti mai explicit privind pozitia neonorabilã a Ministerului Educatiei.
- La ce mã refer... dupã cîstigarea modului corect de calcul al sporurilor prevãzute în statutul cadrului didactic, noi încã ne judecãm la aceastã datã si avem mii de dosare pe rol pentru mai multe spete. În primul rînd este vorba despre coeficientul de ierarhizare si care, dupã apariþia noului contract colectiv de muncã la nivel national, trebuia mãrit. Aceste procese aduc o crestere salarialã de 15%, dar nu mi se pare normal sã asteptãm luni de zile ca justitia sã se pronunte, Ministerul ar fi trebuit sã elaboreze clar normele metodologice de aplicare a legii. Apoi mã mai refer si la nerespectarea articolului 50 din Statutul personalului didactic, prin care colegii nostri cadre didactice cu o vechime cuprinsã între transele 30-35-45 de ani beneficiazã de o mãrire.
-Ce inconveniente atrag dupã ele aceste procese intentate de cadrele didactice?
- Aceste procese sã stiti cã nu sînt deloc usor de sustinut pentru cã este nevoie de probatoriu, de foarte multe acte, mult timp liber, bani pierduti, cheltuieli de judecatã si cred cã toate aceste inconveniente ar fi putut fi eliminate dacã MinisterulEducatiei, în calitate de organ administrativ central,care este obligat conform Constitutiei sã gestioneze partea administrativã a învãtãmîntului, ar fi fãcut ceea ce trebuia sã facã într-un stat de drept, si anume sã dispunã tuturor inspectoratelor scolare sã aplice legea.