miercuri, 9 septembrie 2009

Cum se va da BAC-ul in 2010


Bacalaureatul se va schimba începând cu anul şcolar 2009-2010. Absolvenţii claselor a XII-a vor susţine trei probe scrise şi două probe orale, în timpul anului.

Evaluările scrise la examenul de Bacalaureat 2010 sunt:


1. Probă scrisă la limba şi literatura română – probă comună pentru toate
filierele, profilurile şi specializările;


2. Probă scrisă la limba şi literatura maternă – probă comună, pentru aceeaşi
limbă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor
naţionale, la toate filierele, profilurile şi specializările;


3. O probă scrisă, diferenţiată în funcţie de filieră şi profil: matematică – pentru
profilul real din filiera teoretică, pentru filiera tehnologică sau, după caz,
pentru filiera vocaţională, respectiv istorie – pentru profilul umanist din filiera
teoretică sau, după caz, pentru filiera vocaţională;


4. O probă scrisă la care elevul poate opta, în conformitate cu filiera, profilul şi
specializarea urmate, pentru una dintre disciplinele cuprinse în următoarele
două grupe de discipline: fizică, chimie, biologie sau informatică – pentru
profilul real din filiera teoretică, pentru filiera tehnologică, sau, după caz,
pentru filiera vocaţională, respectiv geografie, filosofie, logică, argumentare
şi comunicare, economie, psihologie şi, după caz, sociologie – pentru profilul
umanist din filiera teoretică sau, după caz, pentru filiera vocaţională.

Citeşte şi Evaluări din doi în doi ani şi cadouri pentru studii, printre schimbările