sâmbătă, 19 septembrie 2009

Master pentru traducători profesionişti

De anul acesta, Catedra de Drept a Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative, împreună cu Catedra de Limbi Străine Aplicate ale Universităţii din Piteşti au iniţiat masterul „Jurislingvistica - Terminologie şi traducere juridică“ şi organizează admiterea începând cu acest an universitar 2009 - 2010. Acest master se adresează absolvenţilor licenţiaţi în domeniul Literelor, pentru continuare de studii, traducătorilor profesionişti care vor să îşi perfecţioneze tehnicile de traducere, precum şi oricărei persoane care exercită activităţi de traducere. Pentru acest an sunt puse la dispoziţie 23 de locuri cu taxă.