joi, 13 noiembrie 2008

COMUNICAT


12 noiembrie 2008
COMUNICAT DE PRESĂ

În cadrul aceleiaşi şedinţe, Curtea Constituţională s-a pronunţat asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicată direct de Avocatul Poporului, în temeiul art.146 lit. d) teza a doua din Constituţie, referitoare la dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învăţământ în anul 2008.
Cu majoritate de voturi, Curtea a admis excepţia, constatând că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.136/2008 este neconstituţională.
Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
În conformitate cu prevederile art.147 alin.(1) din Constituţie, dispoziţiile ordonanţei, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Guvernul nu pune de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.

BIROUL DE PRESĂ AL CURŢII CONSTITUŢIONALE