miercuri, 12 noiembrie 2008

MEC lanseaza "principii"


Cand burta profesorului e goala, MEC lanseaza "principii"
Guvernul care nu respecta legea are pretentii!!!


Principii de evaluare a cadrelor didactice
 Un nou sistem de evaluare trebuie sa aiba în vedere, în primul rând, performanta
realizata în clasa.
 Schimbarea modului actual de evaluare presupune modificari concomitente si în
celelalte componente ale sistemului educational: managementul unitatilor de
învatamânt, salarizare diferentiata, rolul si structura inspectoratelor scolare si ale consiliilor de administratie, accesul la gradele didactice, etc.
 În actualul sistem de evaluare, responsabilitatea revine directorului, dar nu si puterea de decizie. Reformarea evaluarii presupune atribuirea deciziei celui care are si responsabilitatea.
 Rolul inspectoratelor scolare se va limita la controlul calitatii procesului didactic prin inspectii scolare la clasa si testari periodice.
 Evaluarea cadrelor didactice trebuie sa tina seama nu numai de identitatea
profesionala a evaluatului, ci si de cea a evaluatorilor.
 Pentru ca în evaluare intervin mai multi evaluatori, coordonarea interventiilor si
interpretarea rezultatelor trebuie sa fie atributul directorului.
 Consiliul de administratie va încheia un contract cu directorul, în care vor fi stipulate atributiile acestuia pe perioada mandatului.
 În evaluarea cadrelor didactice trebuie sa fie luate în calcul criterii calitative, care privesc atât procesul, cât si rezultatele.
 Evaluarea cadrelor didactice trebuie sa porneasca de la progresul scolar. La începutul anului scolar, elevii vor fi testati pe baza unor subiecte formulate la nivel national.
Rezultatele testelor vor fi punct de plecare pentru evaluarea ulterioara, interna si
externa.
Criterii de evaluare a performantei didactice
Performanta didactica va fi evaluata prin:
Criterii de masurare a progresului scolar, exprimat prin:
• Evolutia notelor/calificativelor obtinute la evaluarile curente
• Rezultatele la evaluarile nationale raportate la cele de la clasa
• Rezultatele la testele initiale, raportate la rezultatele testelor curente, respectiv la cele finale
Criterii privind implicarea cadrului didactic în institutia din care face parte, prin:
• Roluri asumate
• Activitati intra si extracurriculare
• Managementului clasei
• Parteneriate
• Activitati interdisciplinare
Criterii privind activitatea cadrului didactic din perspectiva elevilor, parintilor si a comunitatii, prin:
• Evaluarea activitatii cadrului didactic de catre : consiliul de administratie, consiliul profesoral, elevi, parintii elevilor si comunitate.
Criterii privind dezvoltarea profesionala a cadrului didactic si impactul acesteia
asupra progresului elevului si a performantei institutionale
• Formarea continua, de specialitate, metodica si manageriala, reflectata în modul de
proiectare si desfasurare a demersului didactic
• Aplicarea metodelor moderne de predare/ învatare, adaptate la nevoile clasei sau ale elevului
• Contributia cadrului didactic la prestigiul unitatii de învatamânt
Propuneri, sugestii si puncte de vedere pot fi facute electronic la adresa
de email dezbateri@min.edu.ro sau la numarul de fax 021/312.47.19