joi, 7 mai 2009

Ministerul Educaţiei a devenit personaj în opera lui Caragiale.


Cei care au elaborat varianta numărul 9 la teza unică de română pentru clasa a VIII-a au încurcat personajele Niţă Ghiţescu şi Ghiţă Niţescu din schiţa "Triumful talentului" a lui Ion Luca Caragiale. Practic, a fost repetată aceeaşi greşeală pe care scriitorul a ironizat-o în operă. Textul şi-a pierdut astfel logica, iar elevii nu au mai ştiut cum să răspundă la una dintre cerinţele probei, comentarea semnificaţiei textului. Unul dintre subiectele la teza la română pentru elevii claselor a VIII-a a fost analiza unui text din ''Triumful talentului'' de Ion Luca Caragiale, schiţă bazată pe două personaje cu nume similare Ghiţă Niţescu cu Niţă Ghiţescu. Cei doi sunt confundaţi în urma unui examen la caligrafie, creându-se, în acest fel, o situaţie hilară. Cele două nume au fost confundate, însă, şi de cei care au redactat subiectele, iar pe foaia de teză Ghiţă a apărut, din greşeală, în locul lui Niţă.

Puteţi citi textul corect mai jos:

"- Rezultatul concursului! strigă solemn prezidentul comisiei. S-au prezintat doi concurenţi: d. Niţă Ghiţescu şi Ghiţă Niţescu. A reuşit domnul...

- Domnul?... întrebară într-un glas cei doi concurenţi.

- Domnul Niţă Ghiţescu! (n.r. - în teza cu subiect unic apărea Ghiţă Niţescu)

- Daţi-mi voie, domnule director, zise Niţă atins, pe când Ghiţă nu ştia ce să crează; trebuie să fie o greşală! Poate că n-aţi văzut bine probele!

- Cum! întrebă aspru directorul, prezidentul comisiei.

- Slava domnului! adăogă Niţă... ne cunoaştem ce putem... Trebuie să fie, nu Niţă Ghiţescu, ci Ghiţă Niţescu.

- Domnule! nu-ţi permit să fii rău crescut!... mă-nţelegi? Am zis bine: a reuşit d. Niţă Ghiţescu!

Dar d. Niţă Ghiţescu (n.r. - în teza cu subiect unic apărea Ghiţă Niţescu) nu s-a lăsat biruit de asprimea d-lui prezident al comisiei; foarte obraznic, a strigat şi mai tare:

- Nu se poate, domnule director! v-aţi înşelat! uitaţi-vă la probe!

Tonul cu care a zis "uitaţi-vă la probe!" a făcut un efect straniu asupra superiorului: i-a impus, parcă; acest domn a răspuns:

- În fine, errare humanum est... să vedem...

Şi zicând acestea, a scos din buzunar un plic, pe care camaradul lui Niţă-l cunoştea bine, şi din plic a tras o scrisorică; s-a uitat pe ea cu băgare de seamă şi, cu tonul mult mai blând, zâmbind:

- Ştii că ai dreptate dumneata?... Aşa e!... Vezi?... confundasem. În adevăr, a reuşit d. Ghiţă Niţescu.

- Aşa da! a răspuns plin de satisfacţie d. Niţă Ghiţescu.

Şi d. director, grav, se retrase-nchizând uşa. "

Inspectorul şcolar Mihai Stan a catalogat această greşeală drept o "eroare" şi a declarat că fiecare va fi sancţionat în funcţie de greşeala pe care a făcut-o.

"Greşeala nu este atât de gravă, probabil a fost făcută la publicarea subiectelor. Eu cred că dacă elevii nu s-ar fi cramponat de numele de pe foaia de examen ar fi rezolvat cu uşurinţă subiectele. Subiectul nu a fost corectat, pentru că supraveghetorii erau de la alte materii şi nu şi-a dat nimeni seama", a spus un profesor de la Şcoala Titu Maioreacu din Capitală.

Reprezentanţii Centrului de Curriculum şi Evaluare, instituţia responsabilă de redactarea subiectelor, vor prezenta o poziţie oficială în cursul acestei zile.

La clasa a VII-a nu au fost probleme, subiectele s-au bazat pe analiza gramaticală şi stilistică a unui fragment din "Cişmigiu & comp." de Grigore Băjenaru şi pe caracterizarea unui personaj la alegere dintr-o nuvelă studiată la clasă.

Peste 400.000 de elevi din clasele a VII-a şi a VIII-a au susţinut astăzi teza cu subiect unic la Limba şi literatura română. Examenul trebuia să se desfăşoare în urmă cu două zile, dar a fost amânat din cauza negocierilor dintre federaţiile sindicale şi Guvern