vineri, 1 mai 2009

COMUNICAT SINDICATE


COMUNICAT COMUN AL CELOR 4 FEDERATII SINDICALE DIN INVATAMANT
COMUNICAT DE PRESĂ

În şedinţa din data de 30.04.2009 a Birourilor reunite ale F.S.L.I., F.S.I. „Spiru Haret”, FEN şi FNS “Alma Mater”, au fost analizate problemele cu care se confruntă salariaţii din învăţământ şi cercetare şi au constatat următoarele:
Prin O.U.G. nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, de la cheltuielile de personal pentru învăţământul preuniversitar a fost tăiată suma de 811,89 milioane lei, iar din bugetul MECI, suma de 676 milioane lei. În aceste condiţii, fondurile pentru plata integrală a salariilor în anul 2009 şi pentru continuarea investiţiilor în infrastructura din unităţile de învăţământ sunt insuficiente.
Cercetarea a primit în anul 2009 un buget diminuat cu peste 70% faţă de cel din anul 2008, fapt care va conduce la imposibilitatea continuării unor programe şi contracte de cercetare, precum şi la concedierea a numeroşi cercetători.
Noua lege de salarizare din sectorul bugetar, pe care Guvernul României intenţionează să o elaboreze, nu va fi niciodată unitară, atâta timp cât reprezentanţii justiţiei, internelor şi afacerilor externe, invocând legile speciale de salarizare, refuză să propună funcţii echivalente cu cele din sectoarele bugetare defavorizate în acest moment.
Prin O.U.G. nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice, Guvernul oficializează politizarea funcţiilor de conducere.
Descentralizarea în învăţământul preuniversitar, gândită de Guvernul Boc, va avea consecinţe dezastruoase asupra procesului instructiv-educativ.
Strategia “Educaţie şi Cercetare pentru Societatea Cunoaşterii” nu poate fi pusă în aplicare din cauza lipsei resurselor financiare necesare.
Este fără precedent faptul că o lege - Legea nr. 221/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ- votată în unanimitate de Camera Deputaţilor, promulgată de Preşedintele României şi declarată constituţională, nu se aplică.
În aceste condiţii, Birourile celor patru federaţii sindicale din învăţământ, pe baza rezultatelor referendumului desfăşurat în rândul membrilor sindicatelor afiliate, au hotărât reluarea conflictului de muncă, prin:
• Grevă generală în zilele în care se desfăşoară tezele cu subiect unic.
• Nesusținerea Strategiei “Educație și Cercetare pentru Societatea Cunoașterii”, asumată de federațiile sindicale din învățământ prin Acordul încheiat în data de 24.10.2008, până când Guvernul României și Legislativul nu vor asigura finanțarea necesară aplicării acesteia.
În situaţia în care Guvernul României va continua să manifeste aceeaşi atitudine de dispreţ faţă de salariaţii din învăţământ, federaţiile sindicale vor declanşa şi celelalte acţiuni de protest stabilite în urma referendumului.

Bucureşti, 30.04.2009
Preşedinte FSLI Aurel Cornea
Preşedinte FSI “Spiru Haret" Gh. Isvoranu
Secretar General FEN Constantin Ciosu
Preşedinte FNS ALMA MATER Răzvan C. Bobulescu