marți, 9 iunie 2009

MODIFICARI LA VARIANTELE DE LA BAC


Precizări referitoare la modificările în variantele de subiecte pentru examenul de bacalaureat 2009
09.06.2009

Pentru examenul naţional de bacalaureat 2009 au fost elaborate subiecte pentru probele scrise/practice la 139 de discipline, la care se adaugă subiecte pentru un număr de 131 discipline pentru candidaţii care susţin examenul după programa din 2007. Precizăm ca la unele discipline există mai multe tipuri de programe pentru care s-au elaborat subiecte.
Numărul total de subiecte în 2009 (subiect de tip I, II, III) este de 45.300, iar pentru cele din anul 2007 - 13.500 (pentru fiecare disciplină s-au elaborat câte 100 de variante). Dacă ne raportăm la numărul de itemi elaboraţi pentru fiecare subiect în parte, totalul acestora depăşeşte pentru subiectele din 2009 cifra de 125.000.
Subiectele au fost rezolvate de un număr de 241 cadre didactice - monitori de calitate. După consultarea desfăşurată în perioada 1 -31 martie a.c., urmare a observaţiilor primite din judeţe şi de la grupurile de lucru, au fost operate o serie de modificări. Pentru a facilita identificarea modificărilor care vizează mai ales reformulări pentru claritate, conform procedurilor aplicate începând cu 2007, au fost postate aceste propuneri de ameliorare sub formă de erate. Menţionăm că toate subiectele au fost repartizate, în funcţie de discipline şi pe inspectorate şcolare, pentru rezolvare şi observaţii.

BIROUL DE PRESĂ AL MEC