joi, 25 iunie 2009

Vineri, 26 iunie, încep probele scrise la examenul de Bacalaureat


Numai în Bucureşti, din peste 23.000 de tineri care au dat examen, aproape 5.000 au luat nota 10. Aceeaşi situaţie este şi în restul ţării.
În Capitală, doar 70 de candidaţi au obţinut note sub 5, iar un singur candidat a fost eliminat. În rest, puţin peste 1.300 de elevi au obţinut note între 5 şi 6, iar aproape 1.800 între 6 şi 7.
Nota 7 sau 8 au obţinut-o aproape 1.780 de elevi, iar peste 1.800 elevi au obţinut note între 8 şi 9.
multi candidati spuneau ca cine deschide gura odata are nota 8, cine spune si a doua gfraza are nota 9, iar pentru 10 nu trebuie decat sa pui ceva concret legat de unul din cele doua subiecte.

Vineri, 26 iunie, candidaţii din sesiunea curentă care au promovat probele orale şi cei din sesiunile anterioare care au solicitat reluarea probelor nepromovate vor susţine testul scris la limba şi literatura română. Conform deciziei Comisiei Naţionale pentru Bacalaureat, extragerea variantelor de itemi, în vederea stabilirea variantei finale de subiect pentru probele scrise din sesiunea iunie-iulie 2009, nu are caracter public.

Comunicarea acestora va avea loc după încheierea fiecărei probe scrise în parte. Baremele de evaluare se postează pe Internet (www.subiecte2009.edu.ro), în fiecare zi în care se desfăşoară probe scrise, la ora 15.00.

Accesul elevilor în sălile de examen se face pe baza actului de identitate, în intervalul orar 7.30 - 8.30. La probele practice din cadrul profilului artistic, candidaţii vor intra în centrul de examen cu cel puţin o oră înainte de susţinerea probelor. Accesul candidaţilor în săli, cu orice fel de lucrări - manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., - care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare este strict interzis. Aceştia pot introduce în săli şi pot folosi în timpul examenului doar acele materiale a căror posibilitate de utilizare este menţionată explicit în metodologie şi pe foaia care conţine subiectul de examen, respectiv dicţionarul la disciplina limba latină sau planul de conturi la disciplina contabilitate.

Candidaţii pot părăsi centrul de examen cel mai devreme după o oră şi jumătate de la distribuirea subiectelor. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor pentru fiecare candidat. Candidaţii eliminaţi de la o probă nu mai pot participa la probele următoare şi pierd posibilitatea recunoaşterii notelor pentru sesiunile următoare.

Luni, 29 iunie, elevii care provin de la şcolile cu predare în limbile minorităţilor naţionale vor susţine proba de limbă maternă (C).

În zilele următoare, respectiv 30 iunie şi 1 iulie, se vor desfăşura proba obligatorie a profilului (D) şi proba la alegere din aria curriculară corespunzătoare specializării (E) - scrisă sau practică.

Ultima probă a examenului de Bacalaureat, cea la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare (F), scrisă sau practică, va avea loc miercuri, 2 iulie.

Prima afişare a rezultatelor va avea loc duminică, 5 iulie, până la ora 16.00. În aceeaşi zi, pe segmentul orar 16.00 - 20.00, vor putea fi depuse contestaţiile. Soluţionarea acestora este prevăzută în perioada 7 - 8 iulie, iar afişarea rezultatelor finale are ca termen limită data de 9 iulie.

Se consideră promovat la examenul de Bacalaureat, candidatul care a obţinut cel puţin nota 5 sau calificativul „admis” la fiecare probă orală, a obţinut cel puţin nota 5 la fiecare probă scrisă sau practică şi are media generală minimum 6 (şase). Candidaţii care s-au prezentat la toate probele de examen, dar nu îndeplinesc simultan condiţiile menţionate mai sus sunt declaraţi „respinşi”. Pentru candidaţii care obţin media generală 5,99, media generală se rotunjeşte la 6,00.
Sursa:realitatea.net