joi, 30 aprilie 2009

CALENDAR TEZE 2009


Conform calendarului de organizare şi desfăşurare a tezelor cu subiect unic, miercuri, 29 aprilie 2009, elevii claselor a VII-a şi a VIII-a aparţinând minorităţilor naţionale vor susţine prima probă din sesiunea aferentă semestrului II: limba şi literatura maternă.
Extragerea variantei de subiecte din cele 10 posibile este programată la ora 10.00, la sediul Centrului Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, în prezenţa Comisiei Naţionale de organizare. În intervalul orar imediat următor, cele 275 de centre de comunicare din judeţele în care se va desfăşura proba (18) vor prelua, decripta şi multiplica variantele de subiect. Acestea trebuie distribuite către unităţile de învăţământ până la ora 11.30. Durata fiecărei teze cu subiect unic este de 2 ore din momentul primirii subiectelor de către fiecare elev (ora 12.00).
La această probă sunt aşteptaţi să participe cei peste 23.000 de elevi aparţinând minorităţilor naţionale (11.000 elevi de clasa a VII-a şi 12.000 de clasa a VIII-a) înscrişi la începutul anului şcolar 2008-2009. Aceştia vor susţine, în funcţie de opţiunea fiecăruia, teze la limbile maghiară, sârbă, slovacă, germană şi ucraineană.
Subiectele sunt elaborate în cadrul Centrului Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, conform programei şcolare parcurse până la data desfăşurării tezei, în conformitate cu temele selectate din programa şcolară şi comunicate şcolilor.
Evaluarea în sesiunile de teze unice din anul şcolar 2008‑2009 presupune ca fiecare lucrare să fie corectată de doi profesori: unul dintre aceştia este profesorul de specialitate care a predat la clasă (care va corecta lucrările în şcoală), iar celălalt, un profesor evaluator din centrul de evaluare, extern unităţii de învăţământ de la care provine teza. Durata activităţii de evaluare este de maximum 3 zile pentru fiecare şcoală, inclusiv ziua în care s-a susţinut proba, iar în centrele de evaluare, de cel mult 4 zile.
Profesorul care predă la clasă are obligaţia de a analiza, împreună cu elevii, în prima oră de clasă după primirea rezultatelor de la centrul de evaluare, tezele şi rezultatele obţinute la acestea. În urma acestei analize, elevii pot depune eventualele contestaţii la comisia din unitatea de învăţământ. Contestaţia, semnată de elev şi de părinte/tutore legal instituit, se depune la comisia din unitatea de învăţământ, în cel mult şapte zile de la data primirii în şcoală a rezultatelor din centrul de evaluare. Baremul de evaluare pentru fiecare subiect se elaborează în cadrul Centrului Naţional pentru Curriculum si Evaluare în Învăţământul Preuniversitar si se postează pe Internet, după desfăşurarea probei.
În această primă sesiune din semestrul al II-lea, se vor mai susţine teze cu subiect unic, după un program comun pentru clasele a VII-a şi a VIII-a, în următoarele zile: 5 mai - limba şi literatura română, 13 mai - matematică şi 21 mai - istorie/geografie (numai pentru clasa a VIII-a). Perioada specială a tezelor din semestrul II are următorul calendar: 26 mai - limba si literatura maternă, 28 mai - limba si literatura română, 2 iunie - matematică şi 4 iunie - istorie/geografie (numai pentru clasa a VIII-a).
Înscrierea în clasa a IX-a, învăţământ de stat, se face fără examen, pe baza mediei de admitere, în care media generală obţinută la tezele cu subiect are o pondere de 50%, iar media generală de absolvire a claselor V-VIII tot de 50%. Termenul limită până la care poate fi efectuată prima etapă a repartizării computerizate în învăţământul liceal a absolvenţilor clasei a VIII-a este 3 iulie, inclusiv. Repartizarea se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi în funcţie de opţiunile candidaţilor, înscrise în fişa de opţiuni.