vineri, 24 aprilie 2009

O noua OUG aduce schimbari si la nivelul ISJ


Şefii deconcentratelor vor fi demişi până vineri seară
Ordonanţa privind deconcentratele e aplicată începând de joi, deoarece a intrat în vigoare odată cu publicarea în Monitor, şi permite înlocuirea tuturor şefilor de servicii, notificarea fiind trimisă acestora în două zile pentru a respecta atât 30 zile de preaviz, cât şi cele 32 zile din ordonanţă.

REALITATEA.NET - Ecaterina Andronescu: Vom face înlocuiri în învăţământ acolo unde chiar este nevoie
Ordonanţa de urgenţă care modifică procedurile de conducere a serviciilor deconcentrate a fost publicată în Monitorul Oficial miercuri seara şi prevede desfiinţarea posturilor de conducere din aceste servicii în termen de 32 zile.

Pe de altă parte, statutul funcţionarilor publici prevede că, în cazul eliberării din funcţia publică, autoritatea sau instituţia publică este obligată să acorde funcţionarilor publici un preaviz de 30 de zile calendaristice.

În concluzie, termenul în care actualii şefi de servicii deconcentrate trebuie notificaţi asupra schimbării din funcţie va expira la două zile după publicarea actului normativ, respectiv vineri seara.

Conform actului normativ, urmează să fie schimbaţi şefii de servicii deconcentrate subordonate Ministerelor Sănătăţii,Educatiei, Culturii, IMM, Muncii, Tineretului şi Sportului, Finanţelor, Agriculturii, Mediului, Secretariatul General al Guvernului, Economiei şi Comunicaţiilor, incluzând astfel direcţii şi case de sănătate publică, direcţii de muncă, secţii judeţene ale Gărzii Financiare, direcţii agricole.

Ordonanţa afectează şi inspectorii şcolari generali, cei adjuncţi şi directorul Casei Corpului Didactic, contractele de management educaţional aflate în derulare încetând în termen de 15 zile.

Pentru serviciile publice deconcentrate, vor fi înfiinţate funcţii de director coordonator şi director coordonator adjunct, în care numirile vor fi decise pe baza unui proiect de management redactat pe o perioadă de maximum patru ani, prin care să fie propuse soluţii de rezolvare a problemelor din domeniu. Va fi încheiat şi un contract de management, tot pentru maximum patru ani, cu indicatori de performanţă.

Contractul de management va fi asimilat contractului individual de muncă, conferind titularului vechime în muncă şi va putea fi reziliat în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în document.

Directorii vor fi numiţi în urma evaluării cunoştinţelor şi abilităţilor manageriale, prin act administrativ al conducătorului instituţiei sau al autorităţii publice ierarhic superioare, iar contractul de management va include atât indicatori specifici de performanţă, cât şi clauzele contractuale care reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor.

Proiectele de management elaborate pentru o perioadă de maximum patru ani vor include angajamente referitoare cel puţin la identificarea problemelor existente în domeniu, îmbunătăţirea actului managerial, dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului din subordine, propuneri de îmbunătăţire a colaborării instituţionale.

Ordonanţa a fost criticată de către sindicate, care au apreciat că schimbarea conducerii instituţiilor publice deconcentrate va duce la intensificarea corupţiei, Guvernul favorizând astfel anumite afaceri şi subordonând politic şi economic activitatea instituţiilor publice, iar PNL a anunţat se va adresa Avocatului Poporului pentru a sesiza Curtea Constituţională în legătură cu acest act normativ.