joi, 23 aprilie 2009

TITULARII DE LA TARA CU MEDII PESTE SAPTE SE POT TRANSFERA LA ORAS

Guvernul a adoptat o OUG privind titularizarea profesorilor
Executivul a adoptat, miercuri,22 aprilie în deschiderea şedinţei de Guvern, o ordonanţă de urgenţă cu privire la situaţia profesorilor şi a transferurilor de cadre didactice între mediul rural şi urban.
Pretransferarea la cerere şi transferarea personalului didactic se realizează şi din mediul rural în cel urban, dacă persoana respectivă a obţinut media minim şapte la concursul de titularizare sau dacă avea media minim şapte la repartiţia guvernamentală, stabileşte o Ordonanţă de Urgenţă adoptată astăzi de Guvern. Aceeaşi regulă se aplică şi personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin desfiinţarea unor unităţi şcolare

Pretransferarea la cerere şi transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin desfiinţarea unor unităţi şcolare se realizează şi între nivelurile de învăţământ, cu condiţia suplimentară a parcurgerii unui program de perfecţionare/formare continuă în ultimii cinci ani.

Aceste reglementări au scopul de a fluidiza mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a precizat, în cadrul şedinţei de Guvern, că aceste reglementări vizează cadrele didactice care au obţinut titularizarea prin participarea la examenele naţionale.

Un alt element de noutate al actului îl reprezintă compatibilizarea sistemului de educaţie din România în ceea ce priveşte condiţiile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din învăţământul preuniversitar cu sistemele europene de educaţie (procesul Bologna). Pentru învăţământul preuniversitar şi, respectiv, primar se introduc funcţiile de profesor educator şi, respectiv, profesor învăţător pentru absolvenţii primului ciclu Bologna.