luni, 11 august 2008

CALENDAR DETASARE/SUPLINIRE 2008

Etapa a II-a: DETASAREA LA CERERE

4 august 2008 - actualizarea si afisarea listei cu posturile didactice/catedrele

vacante/rezervate netitularizabile.

23-24 august 2008 - repartizarea, in sedinta publica a cadrelor didactice titulare

care au solicitat detasare la cerere.

Etapa a III-a: SUPLINIREA

18 -19 august 2008 - revalidarea fiselor de inscriere de catre candidati (prin

semnatura); depunerea si inregistrarea dosarelor suplinitorilor cu studii

corespunzatoare postului care nu s-au inscris in perioada 2-20 iunie 2008.

20 august 2008 - desfasurarea probelor practice si a testelor de limba

romana/straina, conform graficului elaborat de inspectorat (pentru candidatii care nu au sustinut aceste probe sau cei care au fost respinsi in perioada 11-14 iulie 2008).

21 august 2008 - afisarea listelor pe specialitati cu candidatii admisi pentru

participare la concurs repartizarea pe sali a candidatilor, la unitatea/unitatile unde se sustine concursul; la inspectoratul scolar se va afisa un centralizator cu locurile de desfasurare a concursului pe discipline.

22 august 2008 - desfasurarea concursului cu probe scrise

23 august 2008 - afisarea rezultatelor.

23-24 august 2008 - inregistrarea si rezolvarea contestatiilor.

25 august 2008 - afisarea rezultatelor definitive.

26 august-1 septembrie 2008 - repartizarea in sedinta publica a suplinitorilor

calificati si solutionarea cererilor de continuitate prin suplinire, conform

prevederilor art. 84-86 din prezenta Metodologie.