marți, 26 august 2008

Un elev a fost eliminat din examenul bacalaureatului de toamnă

Ieri s-a desfăşurat proba D a examenului de bacalaureat din sesiunea august-septembrie 2008. Proba D este proba obligatorie a profilului şi este probă scrisă. Materiile la care s-a susţinut examen ieri, în cele 9 centre de exa-minare din Argeş au fost: matematică, istorie şi geografie. La acestă probă a fost şi un caz în care un elev a fost eliminat din examen. Mihai Vlad B. este absol-vent al promoţiei 2008 la Colegiul Naţional „Al. Odobescu“ din Piteşti. Elevul susţinea proba obli-gatorie a profilului la matematică. El a fost prins de către profesorii supraveghetori de la Grupul Şcolar „Mihai Viteazul“ din Piteşti, acolo unde elevul susţinea examenul, că avea asupra sa un dispozitiv hands-free. Drept urmare elevul a fost eliminat din examen.
Caz special la examenul de limba română
La proba A, proba de limba şi literatura română a existat un caz special. O absolventă dintr-o promoţie anterioară, care susţinea examenul la Grupul Şcolar Industrializarea Lemnului a înaintat comisiei o cerere prin care solicita să i se permită să scrie la examenul de limba şi literatura română cu majuscule. Ea şi-a motivat cererea spunând că aşa s-a obişnuit să scrie de când a terminat liceul şi până în prezent (au trecut vreo 10 ani de când a terminat clasa a XII-a). În mod normal acest lucru nu este permis deoarece o astfel de redactare se poate considera semn. Ca o rezolvare, Comisia Judeţeană de Bacalaureat a propus Ministerului Educaţiei Cercetării şi Tineretului o procedură specială prin care candidata să poată susţine examenul. M.E.C.T. a aprobat acestă procedură şi examenul s-a desfăşurat în felul următor: candidata a redactat lucrarea cu majuscule, apoi lucrarea a fost redactată de către un membru al comisiei în prezenţa a doi asistenţi, cu scris de mână, în prezenţa candidatei. Rescrierea lucrării s-a făcut întocmai cu originalul, respectând conţinutul şi numărul de pagini.
Penultima probă la Bac
Astăzi are loc proba E. Proba este la alegere din aria curriculară corespunzătoare specializării. Acestă probă poate fi susţinută scris sau practic. În trei dintre cele 9 centre de examinare din judeţul Argeş se vor susţine şi probe practice. La Colegiul Tehnic din Câmpulung, la Grupul Şcolar Construcţii de Maşini din Colibaşi şi la Gr. Şc. Chimie Industrială din Piteşti se vor susţine probe practice la măiestrie sportivă. Examenul scris din cadrul probei E se desfăşoară la o materie la alegere. Elevii vor avea la dispoziţie între 12 şi 20 de discipline pentru această probă.
Sursa:Ziarul Top