marți, 12 august 2008

Sesiunea a doua BACALAUREAT 2008

Elevii care nu au promovat examenul de bacalureat în prima sesiune mai au o şansă să obţină diploma anul acesta. Exact peste o săptămână va începe a doua sesiune a bacalaureatului. Astfel, la 18 august, va avea loc proba orală la limba şi literatura română. Elevii care au studiat, în liceu, limba şi literatura maternă vor susţine, la 19 august, proba orală la această specialitate.
Ultima probă orală va fi la 20 august, la limba şi literatura modernă.
Candidaţii care vor promova examenele orale se vor prezenta, la 21 august, la prima probă scrisă, susţinută la limba şi literatura română. Examenul scris la limba maternă se va desfăşura la 22 august.
La 25 august, absolvenţii de liceu vor susţine, în scris, prima probă obligatorie a profilului, iar la 26 august - proba la alegere din aria curriculară corespunzătoare specializării (scrisă sau practică). Ultima probă a examenului de bacalaureat va avea loc la 27 august şi va fi susţinută la una dintre disciplinele din celelalte arii curriculare corespunzătoare specializării (scrisă sau practică).
Notele obţinute de candidaţi în a doua sesiune a examenului de bacalaureat, precum şi media finală vor fi afişate la 29 august. În aceeaşi zi, între orele 16-20, cei nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot depune contestaţii. Rezultatele finale vor fi afişate la 1 septembrie.
La prima sesiune a bacalaureatului s-au înscris peste 7.800 de absolvenţi argeşeni. După susţinerea probelor şi afişarea rezultatelor finale au promovat 5.018 candidaţi. La nivelul judeţului nostru, promovabilitatea a fost de 66,36%.