duminică, 17 august 2008

Proiect de lege pentru un orar mai lejer din toamna

Ministerul Sănătăţii a făcut public, în urmă cu cîteva zile, un proiect de lege ce aduce o serie de modificări în organizarea sistemului de învăţămînt, în ce priveşte condiţiile igienico-sanitare ce ar trebui asigurate elevilor. Acest proiect doreşte să ajute elevii, uşurîndu-le programul de studiu, astfel că durata activităţii zilnice de instruire practică să fie de maximum 5-6 ore pentru cei din învăţămîntul liceal şi profesional şi de 4 ore pentru şcolari. Partea slabă a proiectului este însă că Ministerul Sănătăţii prevede normele, dar nu şi sursele financiare, de care va trebui să se ocupe Ministerul Educaţiei. Iar pînă cînd nu se aprobă proiectul, mai-marii din învăţămînt spun că nu se gîndesc încă de unde să scoată fondurile. Oricum, proiectul se află în dezbatere publică pînă pe 10 septembrie, şi abia atunci se va decide oficial dacă şi cum va fi pus în practică. Iată însă care ar fi principalele noutăţi impuse prin această lege.

- Geanta elevului nu are voie să cîntărească mai mult de 10% din greutatea copilului, iar partea posterioară a unui ghiozdan trebuie să fie întărită, pentru a nu-i deforma coloana elevului.
- Legea impune modificări şi în privinţa mobilierului şcolar: băncile nu vor mai fi aranjate pe rînduri, ci în sistem amfiteatru, astfel încît cei mai înalţi elevi să stea în spate, iar cei mai mici de înălţime în faţă.
- Geamurile nu trebuie acoperite cu perdele, jaluzele sau plante decorative, să nu împiedice lumina naturală.
- Şcolarii nu vor mai avea două ore de matematică una dupa alta şi nici două teze în aceeaşi săptămînă, iar lucrările de control nu se mai dau nici lunea şi nici vinerea.
- Noutăţi şi la grupurile sanitare: dimensionarea, amplasarea şi adaptarea instalaţiilor sanitare se realizează în raport cu vîrsta copiilor şi a tinerilor. Grupurile sanitare pentru copii şi tineri sînt separate de cele pentru personal şi sînt repartizate proporţional la fiecare palier. Grupurile sanitare sînt dotate cu hîrtie igienică, săpun lichid sau solid, prosoape de hîrtie sau dispozitiv electric de uscare a mîinilor.
- Fiecare copil trebuie să aibă un spaţiu personal: în sălile de clasă şi cursuri să se asigure un cubaj de aer de 5-8 mc pentru o persoană, iar în sălile de desen - 400-500 lucşi pentru iluminatul incandescent sau minimum 40 W/mp, spre deosebire de cele de gimnastică, în care se asigură un iluminat artificial de 200 lucşi.
- Tot la capitolul confort intră şi nivelul de zgomot acustic-echivalent continuu Leq, care, în încăperile pentru activitatea teoretică a copiilor şi tinerilor, nu trebuie să depăşească 35 dB (A), curba de zgomot 30.

Proiectul evidenţiază şi temperaturile optime în care trebuie să înveţe un elev în sala de clasă: oscilaţiile de temperatură din interiorul încăperilor nu trebuie să depăşească 2 grade C pe perioada în care copiii şi tinerii se află în încăperile respective, iar diferenţele dintre temperatura încăperilor destinate activităţii sau odihnei copiilor şi cea a anexelor (coridoare, vestiare ş.a.) nu trebuie să depăşească
2 grade C pentru unităţile de antepreşcolari şi preşcolari şi 3 grade C pentru unităţile şcolare şi de învăţământ superior/serviciile
sociale.