marți, 6 ianuarie 2009

Norma metodologica referitoare la decontarea cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi scolarizati in localitatea de domiciliu


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 139 din 26/02/2007
• Face parte din Ordin nr. 329/2007


Art. 1
(1) Elevilor romani din invatamantul de stat si particular acreditat, cursuri de zi, care nu pot fi scolarizati in localitatea de domiciliu li se deconteaza cheltuielile de transport, pe perioada cursurilor scolare, din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii, prin unitatile de invatamant la care sunt scolarizati, pe baza de abonament, in limita a 50 km.
(2) Pentru distante mai mari de 50 km se asigura decontarea sumei reprezentand contravaloarea a 8 calatorii dus-intors pe semestru.

Art. 2
(1) Elevii care se afla in situatia prevazuta la art. 1 alin. (1) deconteaza la unitatea scolara unde sunt inscrisi contravaloarea abonamentului lunar achizitionat de ei. La efectuarea decontului, abonamentul lunar al elevului va ramane la unitatea de invatamant preuniversitar.
(2) Elevii care se afla in situatia prevazuta la art. 1 alin. (1) se pot adresa in scris secretariatelor unitatilor de invatamant preuniversitar unde sunt inscrisi, pentru a solicita acordarea in avans a sumelor necesare pentru achizitionarea abonamentului lunar.
(3) Elevii care se afla in situatia prevazuta la art. 1 alin. (2) primesc lunar, pe baza de decont, contravaloarea biletelor de calatorie aferente calatoriilor efectuate in luna respectiva, cu conditia incadrarii in numarul de 8 calatorii prevazute pe semestru.

Art. 3
(1) Unitatile de invatamant preuniversitar care au in evidenta elevii prevazuti la art. 1 vor lua masurile necesare pentru ca decontarea biletelor/abonamentelor sa se faca operativ.
(2) Consiliul de administratie al unitatii de invatamant preuniversitar stabileste data la care unitatea de invatamant face decontarea biletelor/abonamentelor pentru elevii prevazuti la art. 1.

Art. 4
Unitatile de invatamant preuniversitar transmit lunar inspectoratelor scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pana la data de 20 a lunii curente, pentru luna urmatoare, numarul de beneficiari si necesarul de credite pentru decontarea facilitatilor de transport mentionate la art. 1.

Art. 5
Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, au obligatia ca in cadrul solicitarilor lunare de credite pe care le transmit Ministerului Educatiei si Cercetarii sa includa si necesarul de credite primit de la unitatile de invatamant preuniversitar care se refera la decontarea cheltuielilor de transport al elevilor care beneficiaza de acestea.

Art. 6
Ministerul Educatiei si Cercetarii, pe baza necesarului de credite transmis lunar de catre inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, repartizeaza acestora fondurile necesare prevazute la capitolul 65.01 "Invatamant", titlul 57 "Asistenta sociala".

Art. 7
Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, repartizeaza, la randul lor, fondurile primite cu aceasta destinatie fiecarei unitati de invatamant preuniversitar din raza lor teritoriala, conform necesarului pe care unitatile de invatamant l-au solicitat.

Art. 8
Pana la data de 30 aprilie a fiecarui an, inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, transmit Ministerului Educatiei si Cercetarii situatiile estimative cu numarul de beneficiari si contravaloarea abonamentelor aferente acestora, in vederea stabilirii fondurilor care trebuie alocate Ministerului Educatiei si Cercetarii de la bugetul de stat pentru anul urmator.