sâmbătă, 24 ianuarie 2009

Primarul Tudor Pendiuc: ”Descentralizarea scoate învăţământul din impas!”


Primarul Tudor Pendiuc: ”Descentralizarea scoate învăţământul din impas!”
Sursa: Scris de Loredana Dumitrescu, http://www.esential.info.ro

Directorii vor fi numiţi de Consiliul Local
Toate şcolile vor avea personalitate juridică
Fiecare unitate şcolară îşi face bugetul
Inspectoral Şcolar se ocupă numai de partea profesională
Primarul municipiului Piteşti, Tudor Pendiuc, ne-a prezentat în amănunt ce implică programul de descentralizare a sistemului de învăţământ. Edilul piteştean susţine că descentralizarea este soluţia care scoate învăţământul din impas şi în acelaşi timp asigură personalul din învăţământ că nu vor fi probleme cu salariile şi cu atât mai puţin cu locurile de muncă.


» Domnule primar, având în vedere faptul că sunteţi expert în probleme de administraţie locală, ce ne puteţi spune despre procesul de descentralizare?

- Eu, în urmă cu aproximativ patru ani, am participat la o activitate susţinută din fonduri europene, o acţiune vizând descentralizarea în învăţământ. Acolo au participat toţi actorii implicaţi în această activitate de descentarlizare. Timp de o săptămână am dezbătut pe toate feţele această problemă şi cu toţii am ajuns la concluzia că singura soluţie care poate să scoată din impas atât din punct de vedere financiar, cât mai ales din punct de vedere al eficienţei în învăţământul preuniversitar şi universitar este descentralizarea sistemului. Există o lege a descentralizării, există o lege în domeniul învăţământului, însă...fie nu a fost aplicată,fie are foarte multe puncte slabe. Aşa se face că am discutat de foarte multe ori în cadrul diverselor acţiuni realizate de fostul guvern, acţiuni de masă, unde ne-am consultat cu diverse categorii profesionale referitor la domeniul învăţământului. Acelaşi gen de consultări l-am avut şi în cadrul PSD, ajungând la aceiaşi concluzie: descentralizarea este singura soluţie pentru ca învăţământul să performeze. Conform Hot. Nr. 31/31.12.2008, a Parlamentului României, această descentralizare va avea două nivele: 1. la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor vor fi descentralizate competenţele privind organizarea şi funcţionarea reţelelor şcolare şi numirea/eliberarea din funcţie a directorilor. 2. la nivelul unităţilor de învăţământ vor fi descentralizate competenţele referitoare la manageamentul resurselor umane. Conform tot aceleiaşi hotărâri, finanţarea cheltuielilor curente ale şcolilor se va realiza în funcţie de standarde de cost per elev, acoperite integral de la bugetul de stat.

» Cine va avea ultimul cuvânt la nivel de şcoală?

- Alături de cele două nivele trebuie să spunem că reprezentanţii comunităţilor locale vor participa la un nivel egal alături de reprezentanţii cadrelor didactice la procesul de decizie în unităţile de învăţământ. Prin urmare, coborâm de la acest nivel global, la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor în domeniul conducerii şi organizării, iar în unităţile şcolare coborâm la nivelul resurselor umane.
» Ce propune actualul guvern?
- Guvernul actual vine şi promovează în Parlamentul României, la 22 decembrie 2008, proiectul privind descentralizarea. Parlamentul a hotărât ca, pe lângă ce am spus eu, să mai adauge un lucru foarte important, şi anume ca finanţarea activităţilor curente ale şcolilor să se realizeze în funcţie de standardele de cost per elev acoperite integral de la bugetul de stat. Acesta este un aspect foarte important care sper să se aplice cât mai curând, este o soluţie foarte bună.
» Cine o să numească directorii unităţilor de învăţământ?
- Cum văd eu lucrurile...directorul unităţii de învăţământ să fie numit de consiliul local la propunerea primarului, selectarea lui făcându-se prin concurs de manager, fără niciun amestec politic. Apoi, tot consiliul local al localităţii respective să discute şi să stabilească orientarea profesională pe termen lung pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de pe teritoriul său. Ce să caute... spre exemplu...un liceu de aviaţie în zona Rucărului, acolo trebuie un liceu cu profil de prelucrarea lemnului, ce să caute un liceu de marină la Piteşti.... aici avem nevoie de un liceu pentru construcţia de autoturisme,etc.
» Cum se vor face angajările?
- La nivelul şcolilor, directorul va face parte dintr-un consiliul de administraţie format jumătate din reprezentanţii cadrelor didactice şi jumătate din reprezentanţii administraţiei locale. Asta spune legea! Directorul şcolii trebuie să aibă alături un director educativ şi o echipă din care să facă parte, spre exemplu, un secretar, un specialist în contabilitate, specialişti în salarizare, în achiziţii publice, un administrator şi alţi specialişti... Directorul educativ să fie numit de Consiliul de Administraţie selectat pe bază de concurs profesional şi care să se ocupe numai de activitatea didactică. Fiecare unitate şcolară va avea personalitate juridică şi va trebui să-şi facă bugetul, care, apoi să-l înainteze consiliului local spre aprobare. Angajările vor fi făcute de directorul şcolii respective, prin concurs pe criterii strict profesionale stabilite de consiliul de administraţie.
» Vor mai exista inspectorate şcolare?
- Da! Va exista o structură care să coordoneze din punct de vedere profesional. Nu ştiu dacă se va numi inspectorat sau serviciu public la nivelul judeţului. Că o să fie la Consiliul Judeţean, că o să fie la Prefectură... aici este de discutat, dar este sigur că această instituţie se va ocupa numai de partea profesională... inspecţii, criterii pentru salariile de merit şi gradaţiile de merit, de programe de perfecţionare, de inspecţiile şcolare, constituirea şi întreţinerea unei baze de date a personalului didactic.
» Cum privesc salariaţii din sistem descentralizarea?
- Există reticenţă în ceea ce priveşte descentralizarea, atât la nivel local, cât şi naţional. Oamenii pun problema că directorii vor angaja doar rudele şi cunoştinţele, ceea ce este o greşeală. Este o greşeală că se pleacă din start cu ideea ...că se pot întâmpla lucuri anormale. Bun... dar nu ne putem pune problema că la fel s-ar întâmpla şi la Inspectoratul Şcolar? Dacă se vor face angajări ilegale... Dacă vor fi încadraţi oameni necorespunzător profesional se va vedea în timp şi vor pleca din sistem. Dacă apar asemenea angajări sigur vor apărea şi nemulţumiri şi de aici consecinţele de rigoare. De asemenea, mai există o temere! Aceea că personalul nedidactic şi cadrele didactice vor avea probleme cu salariile, cu locurile de muncă... Nimic mai fals! Să ne aducem aminte că noi, Primăria, Consiliul Local şi nu altcineva am dat în 2008 tichetele cadou. Iar salariaţi nici nu sunt în sistem câte locuri de muncă vor exista. Din contră, se vor mai face angajări. Eu asigur cadrele didactice de faptul că nu vor avea probleme când sistemul va fi descentralizat.Nu trebuie să se gândească la faptul că primarul are culoare politică şi directorii vor fi numiţi pe linie politică. Eu nu am făcut politică, eu fac plitica piteşteanului. Nu vor fi probleme! Să vedeţi ce rezultate o să dea acest sistem de descentralizare. Acum, costurile sunt extrem de mari. Trebuie să regândim folosirea spaţiilor, întraga bază de învăţământ... Sigur că este un proces dificil şi care necesită timp, dar şi încredere.