joi, 16 iulie 2009

Evaluare anuala a profesorilorEvaluarea cadrelor didactice se va face anual, dupa incheierea anului scolar, in doua etape, potrivit unui proiect al Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovatiei aflat in dezbatere publica.
Astfel, se va completa fisa de evaluare de catre cadrul didactic respectiv (autoevaluare), de catre seful direct (evaluarea colegiala, dupa caz, a responsabilului de comisie metodica, sefului de catedra, directorului adjunct etc.) si de catre conducatorul unitatii.

Totodata, se va sustine si un interviu de evaluare in fata consiliului de administratie al unitatii de invatamant, in care se va completa fisa finala de evaluare, prin medierea diferentelor existente intre cele trei aprecieri, pe baza dovezilor prezentate, se va stabili calificativul final. Pentru fiecare etapa vor fi luate in considerare si rezultatele evaluarilor externe din perioada analizata (prin inspectie scolara, evaluare institutionala), daca acestea exista