marți, 7 iulie 2009

INTERVIU ARACIP


Pe 1 si 6 iulie 2009 s-a desfasurat la Bucuresti proba de interviu pentru formatori calitate pentru judetul Arges.Din judetul nostru au participat 46 de cadre didactice aspirante. In urma interviului vor fi selectati 15 cadre didactice care vor urma un curs de formare la Bucuresti.Formatorii consilieri formaţi de ARACIP vor putea fi contactaţi şi contractaţi de inspectoratele şcolare judeţene, casele corpului didactic, precum şi de alţi furnizori de programe de formare continuă etc, fiind în măsură să dea curs solicitărilor de consiliere şi formare la nivel local venite din partea acestora.
La nivel national vor fi selecţionati 500 de formatori consilieri, persoane resursă la nivel local pentru inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ, în cadrul proiectului ,,Dezvoltarea sistemului naţional de management şi asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar”, co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane.
La nivel local, inspectoratele şcolare vor fi principalele beneficiare ale activităţii acestor persoane resursă, cu competenţe privind formarea cadrelor didactice în direcţia implementării sistemului de management şi asigurare a calităţii şi al managementului proiectului de dezvoltare instituţională.
Vom reveni cu rezultatele selectiei.