luni, 6 iulie 2009

INSCRIEREA LA LICEU

(1) În perioada 6 iulie - 16 iulie 2009, absolventii depun, la unitatile scolare la care au fost declarati admisi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.

(2) Înscrierea la licee a candidatilor declarati admisi în urma repartizarii computerizate se efectueaza, conform unui program afisat de unitatea de învatamânt, pe baza urmatoarelor acte:


a) cererea de înscriere;

b) cartea de identitate (daca este cazul) si certificatul de nastere, în copie legalizata;

c) adeverinta cu notele obtinute la tezele unice;

d) foaia matricola pentru clasele a V-a–aVIII-a (cu calculul mediei generale);

e) fisa medicala.