luni, 15 septembrie 2008

Cine se bate pentru "Lapte si corn"?

Comisia de Negociere a stabilit ca până la finalizarea licitaţiei deschise privind atribuirea produselor lactate şi de panificaţie, respectiv până la soluţionarea contestaţiei în cazul produselor lactate şi încheierea contractului în cazul produselor de panificaţie, distribuţia să fie efectuată de către următorii operatori economici: SC Lactag SA (produse lactate) şi SC Express 95 Comimpex SRL (produse de panificaţie).
Joia trecută, urma să fie finalizată licitaţia deschisă, cu etapă finală licitaţia electronică, pentru atribuirea contractelor de furnizare a produselor lactate şi de panificaţie elevilor din clasele I-VIII din învăţământul preuniversitar de stat şi copiilor preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore, din judeţul Argeş, în anul şcolar 2008-2009.

1. LICITAŢIE ELECTRONICĂ – produse lactate
Data de început a licitaţiei electronice: 10.09.2008, ora 14.00;
Data de sfârşit: 11.09.2008, ora 14.00;
Procedura a fost suspendată, deoarece SC VLĂSIA SRL a depus la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) contestaţia nr. 22245/10.09.2008. Licitaţia va fi suspendată până la soluţionarea contestaţiei de către CNSC.

2. LICITAŢIE ELECTRONICĂ – produse de panificaţie
Data de început a licitaţiei electronice: 10.09.2008, ora 14.00;
Data de sfârşit: 11.09.2008, ora 14.00;
În baza clasamentului generat în mod automat de către SEAP - Serviciul Electronic de Achiziţii Publice, comisia de evaluare a stabilit oferta SC Express 95 Comimpex SRL ca fiind câştigătoare, cu preţul de 0,25 lei/produs. Criteriul de atribuire a contractului a fost „preţul cel mai scăzut”. Data încheierii contractului: 22.09.2008.
În aceste condiţii, pentru ca elevii şi copiii preşcolari să beneficieze de produsele lactate şi de panificaţie, de la începutul anului şcolar 2008-2009, respectiv de astăzi, în baza OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, Consiliul Judeţean Argeş a organizat procedura negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.

La această negociere au participat: pentru produse lactate – SC Prodlacta Braşov SA şi SC Lactag SA, iar pentru produse de panificaţie – SC Velpitar SA şi SC Express 95 Comimpex SRL. În urma acestei proceduri, Comisia de Negociere a stabilit ca până la finalizarea licitaţiei deschise privind atribuirea produselor lactate şi de panificaţie, respectiv până la soluţionarea contestaţiei în cazul produselor lactate şi încheierea contractului în cazul produselor de panificaţie, distribuţia să fie efectuată de către următorii operatori economici: SC Lactag SA (produse lactate) şi SC Express 95 Comimpex SRL (produse de panificaţicatie.
Suresa:Observator argesean