joi, 25 septembrie 2008

Patru scoli reabilitate cu fonduri europene


Consiliul Judeţean Argeş a finalizat implementarea proiectului «Condiţii decente pentru actul educaţional în învăţământul argeşean prin reabilitarea a 4 unităţi şcolare» cu sprijinul Uniunii Europene în cadrul Programului Phare 2003/CES/Infrastructura regională şi locală/Inundaţii, desfăşurat pe durata a 25 luni de la semnarea contractului de grant nr. 7882/3/2006, respectiv iulie 2006 - august 2008. Obiectivul general al proiectului a fost acela de a acorda asistenţă imediată comunităţilor locale afectate de inundaţiile din vara anului 2005, în vederea normalizării condiţiilor de învăţământ în unităţile şcolare afectate. Dispunând de un buget de 900.000 euro, pentru activitatea de reabilitare/reconstrucţie a fost alocată suma de 843.000 euro, diferenţa de 57.000 euro fiind destinată cheltuielilor cu elaborarea documentaţiilor tehnice, audit, supravegherea lucrărilor şi publicitate. Finalizarea proiectului s-a concretizat prin reabilitarea a 3 unităţi şcolare: Colegiul National « Dinicu Golescu » Câmpulung, Şcoala generală Nr. 1 «Carol I» Curtea de Argeş, Grădiniţa nr. 4 Curtea de Argeş şi reconstrucţia Grădiniţei Gălăşeşti - comuna Budeasa. Beneficiarii directi ai proiectului vor fi cei 1720 preşcolari şi elevi care frecventează unităţile de învăţământ menţionate, cele 150 de cadre didactice şi personalul auxiliar din aceste unităţi şcolare şi autorităţile administraţiei publice locale în proprietatea cărora se află aceste clădiri.