joi, 25 septembrie 2008

Elevii silitori din mediul rural vor învata pe banii statului la oras

Pe 15 septembrie, peste 1.000 de elevi săraci, dar capabili de performanţă, de la ţară ar fi trebuit să înveţe în liceele de prestigiu din marile oraşe aşa cum spune Legea 32/2008. Acest lucru nu s-a întâmplat din cauza încetinelii cu care s-a realizat metodologia de aplicare a legii. Deşi aceasta a fost aprobată pe 29 august de către Ministerul Educaţiei, în acest moment, procesul de selecţie a elevilor absolvenţi de clasa a IV-a este în desfăşurare. Majoritatea inspectorilor spun că la 1 octombrie elevii vor ajunge în şcolile bune de la oraş.Conform metodologiei, condiţiile principale de selectare a elevilor sunt veniturile situate sub o treime din salariul de bază minim brut pe ţară ale fiecărui membru al familiei şi rezultatele foarte bune la învăţătură ale elevului. Anual, vor fi selectaţi câte 25 de elevi din fiecare judeţ, înscrişi în clasa a IV-a sau absolvenţi ai clasei a IV-a. Aceştia vor susţine teste de măsurare a coeficientului de inteligenţă, teste pentru aptitudini speciale, de personalitate sau de creativitate.
Părinţii vor decide pentru copii
Potrivit legii, părinţii/tutorii legal instituiţi ai elevului sunt de acord cu participarea la activitatea de selecţie şi, în ipoteza selecţionării, cu şcolarizarea copilului lor într-o unitate de învăţământ de prestigiu, stabilită de Înspectoratul Şcolar. Şcolile şi liceele unde vor studia elevii vor fi selectate de comisii judeţene. Acestea trebuie, în primul rând, să aibă rezultate foarte bune, să dispună de internat, cantină şi pedagog şcolar, cabinete şi laboratoare specializate, bibliotecă şi sală de sport. Dacă şcolile alese nu vor avea internat şi cantină, inspectoratul va trebui să găsească alte spaţii. Pentru aceia care manifestă aptitudini speciale pentru anumite discipline, inspectoratul va trebui să aleagă şcoli sau licee vocaţionale. Până în acest moment, nu s-a stabilit cuantumul bursei acordate de guvern pentru elevii capabili de performanţă.