sâmbătă, 6 septembrie 2008

Începe selectia cadrelor didactice metodiste pentru anul scolar 2008-2009

În baza Metodologiei formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMEC nr. 3770/1998, şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, în învăţământul preşcolar şi primar, precum şi pentru activităţi educative formale şi nonformale şi programe comunitare în domeniul educaţiei şi formării profesionale, va avea loc selecţia cadrelor didactice metodiste, care va ţine cont de:

1. Îndeplinirea unor condiţii cumulative pentru participare:
- Absolvenţi ai unei forme de învăţământ superior de lungă durată (pentru profesori) sau liceu pedagogic şi studii superioare de scurtă durată (pentru învăţători/educatoare)
- Gradul didactic I
- Calificativul „Foarte bine” în ultimii 3 ani şcolari
- Titulari.
2. Evaluarea unui portofoliu – pe baza unei fişe de evaluare specifică pentru educatori, învăţători, profesori.
Portofoliul va conţine:
• O cerere/scrisoare de intenţie (înregistrată la ISJ)
• CV-ul în format european
• Diplomă de studii (Copie autentificată de directorul şcolii)
• Adeverinţă grad didactic (Copie autentificată de directorul şcolii)
• Adeverinţe cu calificativele pe ultimii 3 ani şcolari
• Dovezi ale îndeplinirii criteriilor de selecţie.
Etape în organizarea selecţiei:
- depunerea portofoliului – până pe data de 15 septembrie
- evaluarea portofoliului în cadrul Consiliului consultativ al disciplinei – termen 18 septembrie
- aprobarea în CA al ISJ – termen 26 septembrie
- afişarea rezultatelor – 29 septembrie.