sâmbătă, 6 septembrie 2008

Tezele cu subiect unic vor fi corectate de un profesor care a predat la clasa respectivă

Ministerul Educaţiei a făcut publică metodologia examenelor naţionale din anul 2009. Potrivit noii metodologii privind tezele cu subiect unic, elevii de clasa a VII-a şi a VIII-a vor fi aşezaţi câte unul în bancă, în ordine alfabetică, pe clase, şi nu pe unitate şcolară, conform unei liste nominale afişate în prealabil. Mai mult, dacă până acum fiecare teză era evaluată de doi profesori din afara unităţii de la care provin tezele, de anul viitor, lucrările vor fi corectate de un profesor de specialitate ce a predat la clasă şi de un profesor din afara unităţii de învăţământ de la care provine teza. Durata activităţii de evaluare este de maximum trei zile pentru fiecare şcoală, inclusiv ziua în care s-a susţinut proba, iar în centrele de evaluare, de maximum patru zile. În plus, profesorii implicaţi în desfăşurarea tezelor vor trebui să dea o declaraţie că vor respecta legea, în caz contrar riscând să fie excluşi din învăţământ.