marți, 22 iulie 2008

Calendar TITULARIZARE 2008

De altfel, ieri, până la ora 15.00, aproape 200 de contestaţii se înregistraseră la Inspectoratul Şcolar. Potrivit statisticii efectuate de ISJ, au fost prezenţi la examen 1.723 de candidaţi, din cei peste 2.400 înscrişi. Dintre aceştia, 321 de candidaţi au luat note sub 5, 613 – între 5 şi 6,99, şi 789 de candidaţi au reuşit să ia peste 7. De altfel, doar cei care au luat minim 7 pot obţine unul dintre cele 282 de posturi titularizabile. Cea mai mare notă, 9,90, a fost obţinută de Scărlătescu Roxana Ecaterina, care a susţinut concurs la istorie. Următoarea medie, 9,85, a fost obţinută, tot la istorie, de Zamfir Ion.
CE URMEAZA?
25 IULIE-Afisarea rezultatelor finale
Etapa I – repartizarea computerizată a candidatilor pe posturi didactice/catedre titularizabile:
- depunerea si verificarea opŃiunilor (cu fisa martor) de către candidatii care si-au validat fisa de înscriere; Perioada: 28-29 iulie 2008
-repartizarea computerizată, în ordinea descrescătoare a mediei obtinute la concurs Termen: 30 iulie 2008
-emiterea si comunicarea deciziilor de numire pe post/catedră.
Termen: 31 iulie 2008

Actualizarea pe portalul MECT a catedrelor vacante, dupa etapa I
Termen: 4 august 2008
Detasarea la cerere, a persoanelor interesate si/sau prin continuitate:
- validarea fiselor de înscriere de către candidati (prin semnătură);
Perioada: 27 iunie-9 iulie 2008
- afisarea la inspectoratul scolar a listei cu posturile didactice/catedrele
vacante/rezervate netitularizabile si numele cd;
Termen: 4 august 2008
Etapa a II-a - repartizarea în sedintă publică;
care au solicitat detasare la cerere:
-repartizarea, în sedinŃă publică, în ordinea descrescătoare a notelor/mediilor
obtinute la concursul naŃional sau a punctajului obŃinut prin aplicarea criteriilor
Perioada: 23-24 august 2008
-emiterea si comunicarea deciziilor de detasare la cerere.
Termen: 25 august 2008
Ocuparea, prin suplinire/cumul/plata cu ora, a posturilor
-validarea fiselor de înscriere de către candidaŃi (prin semnătură);
Perioada: 27 iunie-9 iulie 2008

organizarea la nivel judeŃean a concursului pentru suplinire pentru cei care au obtinut note sub 5 sau sunt necalificat;
Termen: 22 august 2008
-afisarea rezultatelor;
Termen: 23 august 2008

Etapa a III-a – repartizarea, în sedintă publică;
k) solutionarea cererilor de continuitate prin suplinire si repartizarea în sedinŃă
publică a suplinitorilor calificaŃi, conform prevederilor art. 84-86 din Metodologia
privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar;
Perioada: 26 august -1 septembrie 2008
Etapa a IV-a – repartizarea, în sedinŃă publică, la nivel judeŃean, a c.d. care au obtinut cel puŃin nota 5,00 (cinci) la testare:
-) sedintă publică pentru:
- repartizarea în baza punctajului a candidaŃilor prevăzuti la art. 83 alin. (11);
- repartizarea suplinitorilor fără studii corespunzătoare pe posturile didactice/
catedrele rămase vacante/rezervate.
Perioada: 11-15 septembrie 2008