vineri, 11 iulie 2008

Doar 282 de catedre pentru 2500 de candidaţi la titularizare

Săptămâna viitoare începe concursul de titularizare pentru profesori. S-au înscris 2468 candidaţi ce concurează pentru 282 catedre titularizabile (cu viabilitate 4 ani). Luni, începând cu ora 8.00, se vor desfăşura probele practice la disciplinele educaţie fizică şi sport, tehnice, informatică (la CNICB), arte şi pentru catedrele din cadrul palatelor şi cluburilor copiilor. „Aceste probe sunt eliminatorii, iar candidaţii sunt evaluaţi prin «admis» şi «respins». Graficul de desfăşurare şi locurile desfăşurării probelor practice, nominal şi pe discipline, vor fi afişate la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean şi pe site-ul ISJ(care sufera de ceva timp de virusi!!!). Miercuri va avea loc examenul scris care începe la ora 10.00 şi durează 4 ore. Candidaţii trebuie să fie prezenţi între orele 8.00 - 9.00 în sălile de examen în care au fost repartizaţi şi să prezinte cartea sau buletinul de identitate. Centrele în care se va susţine examenul scris de titularizare sunt: Colegiul „I. C. Brătianu“, Colegiul „Zinca Golescu“, Liceul „Alexandru Odobescu“, „Ion Barbu“, „Mihai Viteazul“, Liceul „Dacia“, Şcoala 3. Nota minimă necesară pentru titularizare este 7, iar ocuparea catedrelor se va face în ordinea descrescătoare a notelor, de la 10 la 7.
BAFTA!