luni, 28 iulie 2008

Propuneri pentru BACALAUREAT

Comitetul pentru Reforma Invatamantului, reprezentand mai multe asociatii din educatie/invatamant a facut mai multe propuneri cu privire la desfasurarea examenului de bacalaureat in anii viitori.Unele din ele, chiar daca par exagerate(punctul 2)sunt supuse spre dezbatere.
Pentru a veni in sprijinul MEdCT, propunem organizarea examenului de Bacalaureat 2009 in conformitate cu urmatoarele coordonate generale:

1. Se renunta la probele orale si practice, ca fiind total nerelevante.
2. Supravegherea la probele scrise va fi realizata cu personal din afara sistemului de invatamant.
3. Metodologia de desfasurare a examenului se va realiza tinand cont de modele validate international.
4. Probele scrise vor fi de tip grila (cu exceptia probei de “comunicare”), personalizate, grilele continand itemi similari dar nu identici, generate de aplicatii informatice in dimineata examenului. Evaluarea grilei cu raspunsuri se face de catre aplicatie, imediat dupa terminarea probei. Proba de “comunicare” va fi corectata independent de catre trei profesori, din alt judet decat cel in care s-a sustinut examenul, nota finala fiind media celor trei note acordate.
5. Publicarea in semestrul I al anului scolar a unor liste orientative de itemi, minimale si maximale, pentru disciplinele de bacalaureat.
6. Examenul se va sustine intr-o singura sesiune pe an, iar repetarea sa va fi insotita de achitarea unei taxe.
7. Probele de examen pentru Bacalaureat 2009 vor fi:
a. O proba scrisa de “comunicare”, continand 3 itemi:
• Analiza unui text la prima vedere, personalizat pentru fiecare elev.
• Realizarea unui eseu pe o tema impusa, personalizata pentru fiecare elev, 2/3 in limba romana.
• Realizarea a 1/3 din eseu in limba straina principala invatata in liceu.
b. O proba scrisa, tip grila, la disciplina principala corespunzatoare filierei/profilului/specializarii in care s-a pregatit elevul (ex: matematica pentru clasele se matematica-informatica, literatura romana pentru clasele in profil uman, disciplina tehnica sau economica principala pentru clasele din filiera tehnologica, etc.)
c. 1-2 probe scrise, tip grile, la discipline la alegerea candidatului, dintr-o lista elaborata de minister.