miercuri, 23 iulie 2008

Ce urmeaza dupa examenul de TITULARIZARE?

La aceasta intrebare, vom incerca sa dam un raspuns mai jos.
1. Conform art. 10 din Legea nr. 128/ 1997, privind Statutul personalului didactic, modificat şi republicat ordinea ocupării posturilor/ catedrelor (pentru etapele următoare) este: titularizare, detaşare la cerere, suplinire, plata cu ora/
2. Etapa I, după concurs, este titularizarea:
a) la această etapă au acces candidaţii care obţin nota/ media la CNUT minim 7 (şapte) şi care doresc să opteze pentru posturi/ catedre titularizabile;
b) această etapă este computerizată;
c) în zilele de 28 şi 29 iulie 2008, de la ora 9.00 la ISJ Arges,parter fiecare candidat care a obtinut minim nota 7.00:
a) va completa o fişă de opţiuni conţinând codurile posturilor pentru care optează. În total sunt 4 (patru) şedinţe de completare a opţiunilor. În situaţia în care un candidat se prezintă la şedinţa nr. 1, acesta va trebui să fie prezent la următoarea şedinţă în vederea validării fişei prin semnătură (în aceeaşi locaţie, în una din zilele şi la una din orele specificate).
d) în data de 30 iulie 2008, până la ora 23:00 se vor afişa rezultatele repartizării computerizate, atât pe site-ul titularizare.edu.ro, cât şi la avizierele ISJ.
e) dupa data de 31 iulie 2008 se vor emite deciziile de numire pe posturi, care vor fi comunicate după semnare de către persoanele mandatate, putând fi ridicate de la serviciul personal.
5. Pentru toate celelalte etape de repartizare pe posturi/ catedre (menţionate la pct. 2), repartizarea se va face în şedinţele publice organizate de ISJ, începând cu data de 23 august 2008. Candidaţii care vor obţine note mai mici de 5 (cinci) la CNUT şi vor dori să participe la concursul de suplinire: testarea judeţeană, vor putea să-şi revalideze fişa de înscriere în situaţia în care nu au optat pentru această variantă anterior.
c). În situaţia în care un candidat a depus dosar pentru CNUT, acel dosar rămâne valabil şi pentru testarea judeţeană din 22 august 2008, fără a mai depune un nou dosar. În situaţia în care există persoane cu studii corespunzătoare postului/ catedrei, care nu şi-au depus dosar în perioada 2 – 20 iunie 2008, aceste persoane pot să-şi depună dosar conform cererii tipizate de la finalul Metodologiei, în perioada 18 – 19 august 2008 la ISJ.
6. Probele orale/ practice pentru testarea judeţeană se vor stabili de catre ISJ.
7. În situaţia în care există candidaţi (1) fără studii corespunzătoare postului/ catedrei care nu şi-au depus dosarul în perioada 2 – 20 iunie 2008, (2) cadre didactice care solicită plata cu ora/ cumul, precum şi (3) candidaţi care se încadrează în art. 83 alin. (11) din Metodologie, respectiv candidaţi titularizaţi în acest an şi care doresc detaşare la cerere, aceştia vor putea să-şi depună dosar în perioada 2 - 3 septembrie 2008 .