joi, 24 iulie 2008

Graficul desfasurarii ocuparii posturilor in 2008

Asa cum v-am informat si in zilele trecute cu privire la calendarul miscarii de personal, va facem cunoscuta si informarea de la ISJ Arges cu privire la graficul desfasurarii ocuparii posturilor/catedrelor didactice declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar de stat – 2008

25 iulie 2008 - afisarea rezultatelor definitive.
ETAPA I: TITULARIZAREA
28-29 iulie 2008 - depunerea si verificarea optiunilor (cu fisa martor) de catre candidatii care au obtinut cel putin media 7,00 (sapte).
30 iulie 2008 - repartizarea computerizata pe posturile/catedrele vacante a candidatilor participanti la concursul national care au obtinut minim media 7,00 (sapte), la nivelul judetului/al municipiului Bucuresti.
Etapa a II-a: DETASAREA LA CERERE
4 august 2008 - actualizarea si afisarea listei cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate netitularizabile.
23-24 august 2008 - repartizarea, in sedinta publica a cadrelor didactice titulare care au solicitat detasare la cerere.
Etapa a III-a: SUPLINIREA
18 -19 august 2008 - revalidarea fiselor de inscriere de catre candidati (prin semnatura); depunerea si inregistrarea dosarelor suplinitorilor cu studii corespunzatoare postului care nu s-au inscris in perioada 2-20 iunie 2008.
20 august 2008 - desfasurarea probelor practice si a testelor de limba romana/straina, conform graficului elaborat de inspectorat (pentru candidatii care nu au sustinut aceste probe sau cei care au fost respinsi in perioada 11-14 iulie 2008).
21 august 2008 - afisarea listelor pe specialitati cu candidatii admisi pentru participare la concurs repartizarea pe sali a candidatilor, la unitatea/unitatile unde se sustine concursul; la inspectoratul scolar se va afisa un centralizator cu locurile de desfasurare a concursului pe discipline.
22 august 2008 - desfasurarea concursului cu probe scrise
23 august 2008 - afisarea rezultatelor.
23-24 august 2008 - inregistrarea si rezolvarea contestatiilor.
25 august 2008 - afisarea rezultatelor definitive.
26 august-1 septembrie 2008 - repartizarea in sedinta publica a suplinitorilor calificati si solutionarea cererilor de continuitate prin suplinire, conform prevederilor art. 84-86 din prezenta Metodologie.