marți, 15 iulie 2008

Mâine încep înscrierile la majoritatea universităţilor de stat

Înscrierile la cele mai multe dintre universităţile de stat vor începe luni, 14 iulie, şi se vor încheia în 20 iulie, conform deciziei senatelor universitare, informează Rompres.Universităţile îşi vor putea selecta viitorii studenţi fie în funcţie de media de la bacalaureat, fie de rezultatele testelor grilă sau ale examenelor orale.Pentru anul 2008-2009 sunt finanţate de stat aproximativ 62.000 de locuri, la care se adaugă peste 160.000 de locuri cu taxă şi locurile oferite de universităţile particulare, numărul total depăşind cu mult 172.750 de candidaţi care au promovat bacalaureatul în sesiunea iunie-iulie şi care se pot înscrie la facultăţi.
La Universitatea Bucureşti (UB), prima perioadă de înscrieri este cuprinsă între 14 şi 20 iulie, examenele au loc între 22-26, iar afişarea rezultatelor în 28 iulie. Cea de-a doua perioadă de înscriere la UB este cuprinsă între 1-6 septembrie, examenele vor avea loc între 10-14 septembrie, iar rezultatele vor fi afişate pe 15 septembrie.Pentru studii de licenţă în anul universitar 2008-2009, Universitatea Bucureşti oferă 4.460 de locuri la buget şi taxă, dintre acestea 60 de locuri pentru romi şi 29 de locuri pentru cetăţenii Republicii Moldova.
Cei care vor să urmeze cursurile Universităţii Politehnica din Bucureşti (UPB) se pot înscrie în perioada 14 - 18 iulie, la secretariatele facultăţilor, iar concursurile de admitere vor avea loc între 21 şi 22 iulie. Candidaţii care nu posedă un certificat de competenţă lingvistică pot susţine un test în acest sens pe 17 iulie. Pentru anul universitar 2008-2009, UPB oferă 4.762 de locuri la buget şi taxă.Facultăţile UPB care organizează examen scris sunt Automatică şi Calculatoare; Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei; Transporturi; Inginerie în Limbi Străine; Ştiinţe Aplicate.Facultăţile care organizează concurs de dosare sunt Inginerie Electrică; Energetică; Inginerie Mecanică şi Mecatronică; Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice; Ingineria Sistemelor Biotehnice; Inginerie Aerospaţială; Ştiinţa şi Ingineria Materialelor; Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor.
Academia de Studii Economice (ASE) a programat înscrierile pentru admitere în perioada 14 - 18 iulie, între 21 şi 23 iulie este programată susţinerea probei scrise, iar între 22 şi 24 iulie - afişarea primelor rezultate. Cea de-a doua afişare a rezultatelor se va face în zilele de 25 şi 26 iulie. La ASE au fost aprobate 1.920 de locuri la învăţământul la distanţă cu taxă şi 2.675 la forma de învăţământ la zi (buget şi cu taxă).
Înscrierile la Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară (USAMV) vor avea loc în perioada 14 - 24 iulie, simultan cu susţinerea interviului, care va fi notat cu ''admis'' sau ''respins'', iar afişarea rezultatelor se va face pe 28 iulie. În 1 august se vor încasa taxele (taxă de înmatriculare - pentru candidaţii admişi pe locurile cu finanţare de la buget şi taxă de înmatriculare + tranşa I a taxei de studii - pentru candidaţii admişi pe locurile cu taxă).
Rezultatele finale vor fi afişate în 5 august. USAMV oferă 1.500 de locuri pentru învăţământul la distanţă şi peste 2.300 de locuri la învăţământul de zi, locuri cu taxă şi locuri suportate de la buget.
În cazul studenţilor care optează pentru cursurile la distanţă, înscrierea se va face între 14 iulie şi 30 septembrie, concomitent cu susţinerea interviului.
La Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) perioada de înscriere pentru studii universitare de licenţă, cursuri de zi (3 ani) este 10 - 18 iulie, iar admiterea se va susţine între 19 şi 21 iulie, în funcţie de facultate. SNSPA oferă în acest an 551 de locuri la buget şi 660 de locuri cu taxă.
Înscrierile la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UCTB) se vor face între 14 - 20 iulie, proba scrisă va avea loc în ziua de 23 iulie, iar afişarea rezultatelor pe 25 iulie. Contestaţiile vor putea fi depuse sâmbătă, 26 iulie, la Registratura UTCB, iar rezultatele finale vor fi afişate pe 27 iulie. Universitatea oferă 2.100 de locuri la buget şi 635 locuri cu taxă.
Înscrierile la Universitatea Naţională de Arhitectură ''Ion Mincu'' vor avea loc în perioada 26 august - 1 septembrie. Pe 3 septembrie va avea loc proba scrisă, iar în 8 septembrie vor fi afişate rezultatele.