sâmbătă, 26 iulie 2008

NOI PROIECTE,NOI DEZBATERI!!!

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a publicat astăzi pe http://www.edu.ro/ proiectele de metodologii privind organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat 2009 şi a tezelor cu subiect unic în anul şcolar 2008-2009. Documentele sunt supuse dezbaterii publice, astfel că toţi cei interesaţi să aducă argumente, propuneri şi sugestii pe această temă, o pot face electronic pe adresa de e-mail info@cnceip.ro sau, în scris, pe adresa Centrului Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar. Opiniile vor fi primite începând de astăzi, 25 iulie 2008, timp de o lună. Ele vor fi analizate şi, după caz, integrate în proiecte.
O prevedere importantă a noii metodologii de Bacalaureat completează atribuţiile preşedintelui comisiei de bacalaureat din centrul zonal de evaluare care trebuie să se asigure că membrii comisiei nu fac publice informaţii cu privire la conţinutul lucrărilor scrise evaluate în cadrul centrului respectiv. Profesorii evaluatori au ca nouă atribuţie asigurarea confidenţialităţii cu privire la conţinutul lucrărilor scrise care le-au fost repartizate spre evaluare, precum şi obligativitatea de a preda telefoanele mobile pe întreaga perioadă de evaluare. În plus, la evaluarea lucrărilor scrise, profesorii evaluatori nu vor face sublinieri sau menţiuni pe acestea.
Ca noutate, proiectul precizează că, în afară de candidat, pot solicita să vadă lucrarea/ lucrările doar membrii comisiei judeţene de bacalaureat/a municipiului Bucureşti sau ai Comisiei Naţionale de Bacalaureat, în scopul reevaluării acesteia/acestora. Un alt element de noutate este acela că din comisia judeţeană de bacalaureat/a municipiului Bucureşti face parte şi inspectorul şcolar de educaţie fizică şi sport, care răspunde de întreaga organizare şi desfăşurare a probelor practice la educaţie fizică şi sport.
În vederea îmbunătăţirii modului de organizare şi desfăşurare a tezelor cu subiect unic pentru clasele a VII-a şi a VIII-a, în anul şcolar 2008-2009, în proiectul Metodologiei de organizare şi desfăşurare a acestor evaluări naţionale au fost introduse noi articole. Astfel, au fost definite tezele cu subiect unic („modalitatea de evaluare semestrială sumativă externă a cunoştinţelor, a abilităţilor şi a deprinderilor dobândite de elevii din clasele a VII-a şi a VIII-a") şi a fost înscrisă definiţia catalogului electronic, document informatizat util, în special, în vederea distribuirii computerizate a elevilor în ciclul inferior al liceului. Urmare a introducerii catalogului electronic, comisiile din unităţile de învăţământ au primit noi atribuţii.
La evaluarea şi notarea tezelor, perioada de evaluare a fost extinsă la 6 zile, iar cea pentru rezolvarea contestaţiilor perioada de reevaluare a tezelor a fost extinsă la 3 zile. Documentul reglementează şi condiţiile de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe, programul şcolar pentru zilele în care se susţin tezele şi introduce obligativitatea elevilor de la clasele cu frecvenţă redusă de a susţine tezele în clasele a VII-a sau a VIII-a.
Proiectele de metodologie pentru examenul de bacalaureat si teze le puteti gasi la linkul:http://www.edu.ro/index.php/articles/10425