marți, 31 martie 2009


MII de profesori fac zilnic naveta pentru a ajunge la şcolile unde predau. Banii pe care îi cheltuiesc pe drum ar trebui decontaţi, potrivit legii învăţământului. Acest lucru nu se întamplă însă şi nu o dată profesorii au ameninţat că nu vor mai veni la ore.
Legea învăţământului prevede ca - pentru profesorii care nu au casă şi sunt titulari - administraţia locală să le deconteze cheltuielile de transport acolo unde sunt titulari. Mai mult, profesorii de la ţară care nu au domiciliul unde predau pot beneficia de locuinţă şi cel mult un hectar de pământ. Profesorii tineri, de pînă în 35 de ani pot fi sprijiniţi cu credite avantajoase, pentru construirea unei case.

Potrivit legii învăţământului, cadrele didactice pot merge în concediu, în locuri stabilite de sindicate şi Ministerul învăţământului plătind doar jumătate din valoarea biletului. Copiii profesorilor, admişi în învăţământul de stat, sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere şi beneficiază de gratuitate la cazarea în cămine şi internate. Aceste cheltuieli sunt suportate de la bugetul de stat.

Personalul didactic şi didactic -auxiliar din învăţământ beneficiază de o compensaţie de la bugetul asigurărilor sociale de 50% din valoarea transportului, a cazării, a mesei şi a tratamentului în bazele de odihnă şi de tratament ale învăţământului şi ale sindicatelor, precum şi în alte spaţii contractate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.


Personalului didactic din unitatile de învatamânt de stat, care nu dispune de locuinta si caruia nu i se poate oferi o locuinta corespunzatoare în localitatea unde are postul, i se vor deconta cheltuielile pe mijloacele de transport în comun, din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca în localitatea de resedinta, în cazul în care nu exista mijloace de transport în comun între localitatea de resedinta si sediul unitatii de învatamânt, urmeaza a i se deconta contravaloarea a 7,5 l benzina Premium la 100 km parcursi, daca transportul se face cu autoturismul proprietate personala. În cazul în care exista mijloc de transport în comun, dar personalul didactic prefera sa circule cu autoturismul proprietate personala, urmeaza a se deconta contravaloarea abonamentului lunar pe respectivul mijloc de transport în comun. Atunci când transportul mai multor cadre didactice se face cu un singur autoturism, plata se face numai posesorului autoturismului respectiv. Decontarea sau plata echivalenta costurilor de transport se va efectua de catre autoritatile administratiei publice locale din unitatea administrativ-teritoriala pe raza careia se afla unitatea de învatamânt la care îsi desfasoara activitatea cadrul didactic, în urma solicitarilor adresate autoritatilor administratiei publice locale, astfel: a) decontarea contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport în comun prin depunerea la sfârsitul fiecarei luni de activitate a biletelor de calatorie sau a abonamentului, iar decontarea contravalorii corespunzatoare a 7,5 l benzina Premium la 100 km parcursi, prin depunerea la sfârsitul fiecarei luni de activitate a documentelor justificative eliberate de unitatea de învatamânt, care certifica efectuarea transportului cu autoturismul proprietate personala; b) solicitarea contravalorii calatoriei efectuate cu mijloacele de transport în comun sau a contravalorii corespunzatoare a 7,5 l benzina Premium la 100 km parcursi, pentru cei caresi asigura transportul cu autoturismul proprietate personala, ca urmare a pontajului zilnic efectuat de conducerea unitatii de învatamânt."

Legea prevede deconatarea navetei de la localitatea de domiciliu la sediul unitatii scolare. Exemplu daca profesorul are domiciliu in Stefanesti si preda la Liceul de Chimie si face naveta cu masina proprietate personale (chiar daca exista mijloace de transport in comun)trebuie sa i se deconteze contravaloarea abonamentului lunar pe ruta Stefanesti-Pitesti (Centru)+ decontarea abonamentului Pitesti(Centru)-Pitesti (Prundu). Acest lucru nu a fost inteles nici macar de juristii de la sindicatele din invatamant. Sediul unitatii scolare este Pitesti, inclusiv strada unde se afla locatia.