joi, 16 octombrie 2008

Cifra de scolarizare pentru 2009-2010 va fi aprobata de catre Guvern

Ministerul Educatiei a prezentat proiectul de metodologie privind cifrele de scolarizare si reteaua unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2009-2010. Propunerile pentru proiectul numarului de locuri din invatamant va fi eleborat de catre inspectoratele scolare. Fiecare institutie subordonata MECT va realiza o expertiza prin care va fundamenta numarul de locuri din perspectiva argumentelor pedagogice, psihologice,sociologice si economice. La elaborarea lui vor fi implicati profesorii consilieri din centrele si cabinetele scolare, specialisti din centrele judetene de resurse si asistenta educationala, cadre didactice de la toate nivelurile de invatamant, sindicatele, precum si autoritatile locale. Proiectul metodologiei va fi inaintat Guvernului spre aprobare.