sâmbătă, 11 octombrie 2008

Conferinţa "Proiectele Phare şi politicile publice: învăţământul profesional şi tehnic şi învăţământul superior"

Un reprezentant al ISJ Arges este invitat la conferinţa cu tema: "Proiectele Phare şi politicile publice: învăţământul profesional şi tehnic şi învăţământul superior", organizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în perioada 13-14 octombrie 2008, la Sinaia. Conferinţa se desfăşoară în cadrul proiectului "Dezvoltarea instituţională a învăţământului profesional şi tehnic" Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03, pentru care Unitate de Implementare este Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, cu sprijinul Asistenţei Tehnice, consorţiul condus de WZG Internaţional. Conferinţa îşi propune să fie un forum pentru dezbaterea, cu principalii beneficiari, a rezultatelor obţinute în cadrul Proiectului Phare TVET 2005. Totodată, evenimentul are ca scop evidenţierea perspectivelor modernizării sistemului de învăţământ profesional şi tehnic şi corelarea cu învăţământul superior, în contextul îndeplinirii obiectivelor strategiei Lisabona 2010. Conferinţa se doreşte a fi un cadru de dialog între unităţile de învăţământ profesional şi tehnic şi învăţământul superior în perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii.