duminică, 19 octombrie 2008

Încep concursurile pentru directori şi directori adjuncţi în şcoli


Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş a început concursul pentru ocuparea posturilor de directori şi directori adjuncţi din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Argeş. Concursul are loc la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş în perioada 17 - 28 noiembrie. Informaţiile necesare înscrierii şi participării la concurs se găsesc la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş şi pe site-ul instituţiei, la adresa http://ag.edu.ro/. Concursul se desfăşoară
în conformitate cu ,,Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat” stabilitĂ de MECT prin Ordinul nr. 3142/ 25.01.2006 şi cu ordinul de încetare a suspendării concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de conducere din unităţile de învăţământ, unităţile conexe şi unităţile cu activităţi extraşcolare din învăţământul preuniversitar de stat nr.3016/09.01.2008.