vineri, 24 octombrie 2008

FSLI aproape de 200.000 de membri, SIPA Muntenia cu 6000 de membri in Arges


Pentru o prezentare corectă a situaţiei gradului de sindicalizare din învăţământ, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a solicitat Ministerului Educaţiei, Cercetării si Tineretului, situaţia rezultată în urma recensământului din anul 2008.

Analizând rezultatul acestuia, constatăm următoarele:
1. La nivelul învăţământului preuniversitar, personalul din învăţământ (personal didactic, personal didactic auxiliar, personal nedidactic) este în număr de 336740, din care, 302090 sunt membri de sindicat, după cum urmează:
- Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (F.S.L.I.) are 190.936 membri (62,20% din numărul sindicaliştilor din învăţământ);
- Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „Spiru Haret” are 65.942 membri (21,83% din numărul sindicaliştilor din învăţământ);
- Federaţia Educaţiei Naţionale (F.E.N.) are 45.212, membri (14,97% din numărul sindicaliştilor din învăţământ).
2. Raportat la numărul total de angajaţi, situaţia este următoarea:
F.S.L.I. …………………….56,70%,
F.S.I. „Spiru Haret” ……….19,58%,
F.E.N. ………………………13,43%,
Nesindicalişti……………..10,29%

Secretar general F.S.L.I.:
Prof. Liviu Marian Pop