miercuri, 1 octombrie 2008

Încadrarea şi salarizarea promoţiei 2008 - sistem Bologna - o falsă problemă


Potrivit art. 9 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare -cu modificările şi completările ulterioare:
Absolvenţii ciclurilor de studii universitare de licenţă sau masterat pot ocupa posturi didactice în învăţământul preşcolar şi preuniversitar obligatoriu, cu condiţia deţinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic. Personalul existent în sistemul de învăţământ, care nu deţine cele 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică, este obligat să le dobândească în maximum 3 ani. (5)
Absolvenţii cu diplomă de masterat pot ocupa posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal sau universitar, cu condiţia deţinerii unei pregătiri psihopedagogice, care să corespundă unui număr de minimum 60 de credite de studii transferabile, programe de pregătire oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic. Personalul existent în sistemul de învăţământ, care nu deţine cele 60 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică, este obligat să le dobândească în maximum 3 ani. (6)

Necunoaşterea acestor dispoziţii legale sau incapacitatea/teama (proverbială, de altfel) a reprezentanţilor inspectoratelor şcolare de a se ghidă în interpretarea unei legi macar după regulile logicii elementare (nu mai vorbim de logica juridică, am cere prea mult) a făcut să se nască o nouă falsă problemă: cum sunt încadraţi şi, mai ales, cum sunt plătiţi absolvenţii promoţiei 2008-studii universitare de licenţă de 3 ani sistem Bologna?

Având în vedere dispoziţiile legale amintite mai sus, apreciez că, în mod evident, Legea "echivalează" studiile universitare de licenţă de 3 ani cu studiile universitare de licenţă de 4 ani absolvite în vechiul sistem de organizare a studiilor universitare. Practic, în acest moment nu mai există "studii superioare de scurtă durată".
Aceasta înseamnă că, în niciun caz, studiile universitare de licenţă cu durata de 3 ani (începând cu promoţia 2008) nu pot fi considerate studii superioare de scurtă durată (IP 3 sau colegiu universitar). O asemenea opinie ar fi cu totul eronată şi nesusţinută legal. Astfel, o încadrare a absolvenţiilor 2008 (studii universitare de 3 ani) la nivelul de salariazare studii superioare de scurtă durată (SSD) este greşită şi nelegală.

Prin urmare, apreciez că, pe grila de salarizare, absolvenţii 2008 ai studiilor universitare de 3 ani sistem Bologna TREBUIE SALARIAZAŢI LA NIVELUL STUDII SUPERIOARE DE LUNGĂ DURATĂ (S).

În mod asemănător, învăţătorii absolvenţi de studii superioare sistem Bologna urmează a fi încadraţi şi salarizaţi ca INSTITUTOR I.